Author Details

David, Majariwa, Idara ya Lugha za Kiafrika, Chuo Kikuu Kabale, Uganda, Uganda

  • Juz. 40(1) 2021 - Articles
    Upenyezaji na Ukubalifu wa Mkururo wa Konsonanti katika Fonolojia ya Kiswahili: Mifano katika Maneno Yaliyopokelewa kutoka Kiingereza na Kiarabu
    Abstract  PDF