Mawasiliano

Kwa mawasiliano tumia anwani ifuatayo:

Mhariri Mkuu, MULIKA

Taasisi ya Taaluma za Kiswahili-Chuo Kikuu cha Dar es Salaam

S.L.P. 35110,

Dar es Salaam.

Baruapepe: mulika1970@udsm.ac.tz; mulika.udsm@gmail.com