Ada kwa Mwaka

Kwa taasisi

US $ 40

Pamoja na kutuma

Kwa mtu binafsi

US $ 20

Jina la Akaunti                       

USDM IKR CONFERENCE,

University of Dar es Salaam

 

Namba ya Akaunti

040105000186

 

Jina la Benki

National Bank of Commerce

 

Tawi la Benki

UDSM Branch

 

Msimbo wa Benki

40

 

Msimbo wa Utambulisho

NLCBTZTX

 

 

 

 

ISSN 0856-552 X (nakala ngumu) & ISSN 2546-2210 (mtandaoni)