Mawasiliano

Kwa maulizo na mawasiliano zaidi tumia anwani ifuatayo:

Mhariri Mkuu, Kioo cha Lugha,

Taasisi ya Taaluma za Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam,

S.L.P. 35110 Dar es Salaam, Tanzania.

Baruapepe: kioo1995@udsm.ac.tz; kioo.udsm@gmail.com

Tovuti: https://journals.udsm.ac.tz/index.php/kcl

 

 

 

ISSN 0856-552 X (nakala ngumu) & ISSN 2546-2210 (mtandaoni)