Browse Title Index


 
Issue Title
 
2020: Juz 18 A Comparison of the Cultural Policies on Language Development in Tanzania and Uganda: A Reflection on the Teaching of Kiswahili in Uganda Abstract   Remote   PDF
Caesar Jjingo
 
Juz 12 Affinity between Poetry and Philosophy: Investigation of Muzale's Nakuomba Abstract   pdf
Method Samwel
 
Juz 12 Asili na Chimbuko la Wazungumzaji wa Kimakunduchi: Hoja za Kihistoria Abstract   pdf
Musa M Hans
 
Juz 5 Athari ya Washairi Wakongwe juu ya Washairi wa Kisasa: Mfano wa Muyaka Bin Haji na Ahmad Nassir Abstract   PDF
G. K. King’ei
 
2020: Juz 18 Athari za Mkengeuko wa Ujumi wa Kiafrika katika Hadithi Fupi Andishi za Kiswahili Abstract   PDF
Aginiwe Nelson Sanga
 
Juz 11 ‘Iktibasi’ katika Tenzi za Mwanakupona na Al-Inkishafi Abstract   pdf
Beja S Karisa, Abdulrahman Mwinyifaki
 
Juz 10 “Bongo Fleva Inapotosha Jamii ”: ni Dai Jipya katika Maendeleo ya Fasihi ya Kiswahili Abstract   PDF
Method Samwel
 
Juz 6 Baadhi ya Vipengele vya Uambatizi wa Vitenzi katika Kishambala Abstract   PDF
Rhoda Peterson
 
Juz 3 Baadhi ya Vipingamizi vya Kiutawala vya Kutumia Kiswahili Kufundishia Sekondari na Vyuo Abstract   PDF
M. M. Mulokozi
 
Juz 3 BAKITA na Lugha ya Kufundishia Abstract   PDF
Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA
 
Juz 7 BALENZI Abstract   PDF
E. Kezilahabi
 
Juz 6 Bilingualism and Speech Behaviour in Shambaa Communities of the Tanga Region, Tanzania Abstract   Untitled
Kirsten Kuelker
 
Juz 12 Book Review: Mabepari wa Bongo (2007) Abstract   pdf
Esther J Masele
 
Juz 9 Challenges of Language Technology of Kiswahili Abstract   PDF
Arvi Hurskainen
 
Juz 11 Changamoto Zinazowakabili Walimu katika Ufundishaji wa Kiswahili katika Shule za Upili Nchini Kenya Abstract   pdf
L. Akaka
 
Juz 1 Na 1 & 2 Darajia za Uimara na Mabadiliko ya Vizuio vya Kibantu -mama Abstract   pdf
K. K. Kahigi
 
Juz 14 Dhana ya Lafudhi katika Isimu: Mifano kutoka Lugha ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kibantu Abstract   pdf
Michael A. Mashauri
 
Juz 1 Na 1 & 2 Dhana ya "Mofimu Dunishi" na "Mofimu Kuzaji" katika Kiswahili Abstract   pdf
Y. I. Rubanza
 
Juz 10 Dhana ya Uambikaji katika Kiswahili Abstract   PDF
Arnold Gawasike
 
Juz 1 Na 1 & 2 Dhana za Umapokeo na Usasa katika Ushairi wa Kiswahili Abstract   pdf
S. M. Sanka
 
Juz 9 Dhima ya Kibwagizo katika Ushairi wa Kiswahili Abstract   PDF
C. Momanyi, J. N. Maitaria
 
Juz 14 Dhima ya Lugha ya Mawasiliano katika Jamii: Kiswahili na Mkakati wa Usomaji kuelekea Umajumui wa Kiafrika Abstract   pdf
Aldin K Mutembei
 
Juz 15 Dhima ya Mianzo na Miisho katika Nathari za Kiswahili za Fasihi ya Watoto: Mifano kutoka Riwaya na Hadithi za Kiswahili za Watoto nchini Tanzania Abstract   PDF
Edith B. Lyimo
 
Juz 9 Dhima ya Mwingilianomatini kwenye Hadithi za Watoto katika Kiswahili Abstract   PDF
Leonard Herman
 
Juz 8 Dhima ya Sifo za Kijadi katika Shereza za Harusi: Uchunguzi wa Majigambo ya Sherehe za Harusi za Waha wa Kibondo Abstract   PDF
Leonard Herman
 
1 - 25 of 196 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>