Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 9 Dhima ya Kibwagizo katika Ushairi wa Kiswahili Abstract   PDF
C. Momanyi, J. N. Maitaria
 
Juz 14 Dhima ya Lugha ya Mawasiliano katika Jamii: Kiswahili na Mkakati wa Usomaji kuelekea Umajumui wa Kiafrika Abstract   pdf
Aldin K Mutembei
 
Juz 15 Dhima ya Mianzo na Miisho katika Nathari za Kiswahili za Fasihi ya Watoto: Mifano kutoka Riwaya na Hadithi za Kiswahili za Watoto nchini Tanzania Abstract   PDF
Edith B. Lyimo
 
Juz 21(2) Dhima ya Miiko katika Uibuaji wa Maudhui katika Fasihi ya Kiswahili: Mifano kutoka Riwaya ya Bw. Myombekere na Bi. Bugonoka Ntulanalwo na Bulihwali Abstract   183-199
Atupele Kamaga, Edith B Lyimo
 
Juz 9 Dhima ya Mwingilianomatini kwenye Hadithi za Watoto katika Kiswahili Abstract   PDF
Leonard Herman
 
Juz 20(2) Dhima ya Nyimbo za Kiswahili za Watoto katika Kujifunza Mazingira Abstract   PDF
Doroth Mosha, Shani Omari
 
Juz 8 Dhima ya Sifo za Kijadi katika Shereza za Harusi: Uchunguzi wa Majigambo ya Sherehe za Harusi za Waha wa Kibondo Abstract   PDF
Leonard Herman
 
Juz 11 Dhima ya Tafsiri katika Kuleta Umoja, Uwiano, Amani na Maendeleo nchini Kenya Abstract   pdf
Sheila Ryanga, Nancy J Ngowa
 
Juz 17 Dhima ya Taswira katika Ufasiri na Uteguzi wa Vitendawili Abstract   PDF
Zuhura A. Badru
 
Juz 15 Dhima za Mbinu Linganishi katika Kuhusisha Lugha na Lahaja Abstract   PDF
Pendo Mwashota
 
Juz 18 Dhima za Mbolezi za Sasa katika Jamii ya Wakinga Waishio Makete, Tanzania Abstract   PDF
Tumaini Juma Sanga
 
Juz 21(1) Dhima za Tungo za Malezi katika Fasihi ya Kiswahili: Mifano kutoka Tenzi Teule Abstract   PDF
Maryam Y Mwinyi, Shani Omari Mchepange
 
Juz 20(2) Dhima za Umatinishaji-upya katika Fasihi: Uchunguzi Kifani wa Nyimbo za Muziki wa Dansi na Ngano Abstract   PDF
Angelus Mnenuka
 
Juz 20(2) Dosari za Kisarufi za Wanafunzi Wanaojifunza Kiswahili Sanifu katika Vyuo Vikuu nchini Burundi Abstract   PDF
Dieudonné Butoyi, Zelda Elisifa
 
Juz 1 na 2 E.Keziahabi: Shaaban Robart wa Pili Abstract   pdf
F.E. M.K. Senkoro
 
Juz 2 Elimu au Maigizo? Uhakiki wa Sera ya Lugha katika Elimu Tanzania Abstract   pdf
Z. C.M Mochiwa
 
Juz 19(2) Ethno-linguistic Analysis of Names and Naming in Northern Chasu Abstract   PDF
Erasmus Akiley Msuya
 
Juz 19(1) Euphrase Kezilahabi: Jabali katika Utetezi wa Uafrika Abstract   PDF
Stella Faustine
 
Juz 21(2) Examining the Communicative Value of Sign X in the Public Space in Tanzania: The Case of Swahili Context Abstract   312-333
Paschal C. Mdukula
 
Juz 17 Exploring Gender Relations in Sukuma Oral Poetry: A Thematic Comparative Study Abstract   PDF
Esther J. Masele
 
Juz 9 Falsafa ya Maisha katika Ushairi wa Mugyabuso Mulokozi na Shaban Robert Abstract   PDF
Angelus Mnenuka
 
Juz 10 Fantasia Katika Fasihi ya Kiswahili kwa Watoto Abstract   PDF
Leonard Herman
 
Juz 4 Fasihi ya Kiswahili na Rushwa Tanzania: Thomas A. R. Kamugisha na Kitu kidogo tu Abstract   PDF
E. S. Mwaifuge
 
Juz 4 Fasihi ya Kiswahili ya Majaribio: Makutano ya Fasihi Simulizi na Fasihi Andishi Abstract   PDF
F. E. M.K. Senkoro
 
Juz 13 Femininity and Masculinity in the Novels of Eupharase Kezilahabi and Said Ahmed Mohamed Abstract   pdf
Miriam Kenyani Osore
 
26 - 50 of 260 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>