Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 1 na 2 Siasa, Tekinolojia na Ukuaji wa Fasihi ya Kiswahili Abstract   pdf
E. C. Kezilahabi
 
Juz 5 Sound Symbolism in Iraqw Literature Abstract   PDF
Maarten Mous, Safari Sanka
 
Juz 19(2) Tafsiri kama Nyenzo ya Ufundishaji na Ujifunzaji wa Lugha ya Kigeni: Mfano wa Kiswahili Nchini Uganda Abstract   PDF
Sarah Ndanu M. Ngesu, George Yesse Mrikaria
 
Juz 9 Tafsiri Sisisi na Athari zake katika Mawasiliano Abstract   PDF
Ontieri J. Omari
 
Juz 21(1) Tafsiri ya Lugha ya Ishara katika Wema Hawajazaliwa: Mtazamo wa Ulinganifu wa Kimawasiliano Abstract   PDF
Birigitha N John
 
Juz 14 Tafsiri za Riwaya za Kigeni kwa Kiswahili nchini Tanzania Abstract   pdf
Flavia Aiello Traore
 
Juz 18 TAHARIRI Abstract   PDF
Kioo cha Lugha
 
Juz 19(2) TAHARIRI Abstract   PDF
Kioo Cha Lugha
 
Juz 19(1) TAHARIRI Abstract   PDF
Kioo Cha Lugha
 
Juz 19(2) Tanzanian Popular Songs Ignoring Undesirable Modern Female Beauty Norms: Analyzing Dudu Baya’s Nakupenda Tu and Picco’s Kikongwe Abstract   PDF
Edwin Anderson Mwakibete
 
Juz 17 Taswira ya Ulemavu wa Akili kama Mtindo wa Uzinduzi wa Jamii: Usawiri wa Mzee Gae katika Riwaya ya Dunia Mti Mkavu ya S. A. Mohamed Abstract   PDF
Beth N. Mutugu
 
Juz 15 Taswira ya Utandawazi katika Riwaya Mpya ya Kiswahili: Mfano wa Riwaya ya Dunia Yao Abstract   PDF
Alex Umbima Kevogo
 
Juz 18 Tathmini ya Dosari Zifanywazo na Jamii ya Wairaki katika Ujifunzaji wa Kiswahili Abstract   PDF
Sarah Vincent
 
Juz 20(2) Tathmini ya Matumizi na Kukubalika kwa Istilahi za Simu kwa Wazungumzaji wa Kiswahili Nchini Tanzania Abstract   PDF
Majura Nyangaywa, Pendo S Malangwa
 
Juz 16 Terminological Challenges and their Impact on the Translation of Specialized Texts: An Analysis of Pharmaceutical Translations from English into Kiswahili Abstract   PDF
Pendo S. Malangwa
 
Juz 18 The Creation of the Third Space in Kehinde (1994) Through Chi Abstract   PDF
Mtumwa K. Sultan
 
Juz 6 The Implications of the Presence of South-Eastern Bantu Features in Kiswahili Abstract   PDF
H. M. Batibo
 
Juz 16 The Language Factor in the Attainment of Millennium Development Goals: The Case of Multilingual Sub-Saharan Africa Abstract   PDF
Bernard M. Toboso, Mosol Kandagor
 
Juz 14 The Spread of Kiswahili Lexis into the Interior Bantu: The Case of Names of New World Cereals and Tubers in Tanzanian Bantu Abstract   pdf
Amani Lusekelo
 
Juz 15 The Tonological Study on Giha Infinitive Verbs Abstract   PDF
Saul S. Bichwa, Luinasia E. Kombe
 
Juz 13 Tofauti Baina ya Vivumishi na Viambishi katika Lugha ya Kiswahili Abstract   pdf
Zabron T Philipo
 
Juz 14 Tofauti za Matumizi ya Lugha katika Miktadha mbalimbali ya Mazungumzo Abstract   pdf
Hamad Khamis Juma
 
Juz 21(1) Uainishaji wa Ngeli za Nomino za Kivunjo Kimofolojia Abstract   PDF
Ruth N. Shao, Salome J Kotira
 
Juz 1 na 2 Uambajengo wa Viulizi katika Kiswahili Abstract   pdf
Z.S. M. Mochiwa
 
Juz 16 Uambatishaji wa Vishazi katika Lugha ya Kiswahili: Uchunguzi wa Madai ya De Vos na Riedel (2017) Abstract   PDF
Luinasia E. Kombe
 
176 - 200 of 260 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>