Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 20(2) Tathmini ya Matumizi na Kukubalika kwa Istilahi za Simu kwa Wazungumzaji wa Kiswahili Nchini Tanzania Abstract   PDF
Majura Nyangaywa, Pendo S Malangwa
 
Juz 16 Terminological Challenges and their Impact on the Translation of Specialized Texts: An Analysis of Pharmaceutical Translations from English into Kiswahili Abstract   PDF
Pendo S. Malangwa
 
Juz 18 The Creation of the Third Space in Kehinde (1994) Through Chi Abstract   PDF
Mtumwa K. Sultan
 
Juz 6 The Implications of the Presence of South-Eastern Bantu Features in Kiswahili Abstract   PDF
H. M. Batibo
 
Juz 16 The Language Factor in the Attainment of Millennium Development Goals: The Case of Multilingual Sub-Saharan Africa Abstract   PDF
Bernard M. Toboso, Mosol Kandagor
 
Juz 14 The Spread of Kiswahili Lexis into the Interior Bantu: The Case of Names of New World Cereals and Tubers in Tanzanian Bantu Abstract   pdf
Amani Lusekelo
 
Juz 15 The Tonological Study on Giha Infinitive Verbs Abstract   PDF
Saul S. Bichwa, Luinasia E. Kombe
 
Juz 13 Tofauti Baina ya Vivumishi na Viambishi katika Lugha ya Kiswahili Abstract   pdf
Zabron T Philipo
 
Juz 14 Tofauti za Matumizi ya Lugha katika Miktadha mbalimbali ya Mazungumzo Abstract   pdf
Hamad Khamis Juma
 
Juz 1 na 2 Uambajengo wa Viulizi katika Kiswahili Abstract   pdf
Z.S. M. Mochiwa
 
Juz 16 Uambatishaji wa Vishazi katika Lugha ya Kiswahili: Uchunguzi wa Madai ya De Vos na Riedel (2017) Abstract   PDF
Luinasia E. Kombe
 
Juz 11 Ubabedume katika Ushairi wa Kiswahili: Mfano wa Utenzi wa Fumo Liyongo Abstract   pdf
John M Kobia, Rose Mung’ahu
 
Juz 15 Ubadilishaji Msimbo kama Mbinu ya Ukwezaji wa Staha Bungeni Abstract   PDF
Johanes Sylivester Balige
 
Juz 20(1) Ubainikaji wa Aina za Ukatili wa Watoto katika Fasihi ya Kiswahili ya Watoto: Mifano kutoka Riwaya Teule Abstract   PDF
Enock N. Nyariki, Pamela Ngugi
 
Juz 18 Uchambuzi wa Dhima ya Msimulizi katika Bunilizi ya Watoto ya Zindera (2008) Abstract   PDF
Elizabeth G. Mahenge
 
Juz 7 Uchambuzi wa Fani na Maudhui katika Semi zilizo kwenye Tiketi za Daladala: Mifano kutoka kwenye Daladala za Dar es Salaam Abstract   PDF
Elizabeth Mahenge
 
Juz 14 Uelekeo wa Maana za Kipolisemia katika Msamiati wa Kiswahili: Mifano kutoka Kamusi ya Kiswahili Sanifu Abstract   pdf
Faraja J Mwendamseke
 
Juz 18 Uenezi wa Kiswahili baada ya Uhuru wa Afrika Mashariki kwa Mtazamo wa Nadharia ya Mifumo Changamano Abstract   Remote   PDF
Susan Chebet-Choge
 
Juz 19(2) Ufaafu wa Matumizi ya Nadharia ya Utabia katika Mbinu za Kufundishia Lugha ya Kigeni Abstract   PDF
Saul Bichwa, Faraja Mwendamseke
 
Juz 19(2) Ufasihi wa Matambiko: Uchunguzi wa Matambiko ya Wapangwa Abstract   PDF
Winne Stephen Mtega
 
Juz 9 Ufundishaji wa Fasihi ya Watoto katika Shule za Msingi Nchini Kenya Abstract   PDF
Pamela M. Y. Ngugi
 
Juz 10 Ufundishaji wa Kusoma na Kuandika Kiswahili: Uzoefu wa Idara ya Lugha na Taaluma za Kiafrika, Chuo Kikuu cha Sebha, Libya Abstract   PDF
Idriss Hassan Elmahdi
 
Juz 13 Uhakiki wa Fonimu na Miundo ya Silabi za Kiswahili Abstract   pdf
Benard Odoyo Okal
 
Juz 19(2) Uhakiki wa Nadharia ya Fomula ya Kisimulizi katika Tamthilia ya Jogoo Kijijini Abstract   PDF
Sophie Okwena
 
Juz 5 Uhalisiamazingaombwe katika Fasihi ya Kiswahili: Istilahi Mpya, Mtindo Mkongwe. Abstract   PDF
F. E.M.K. Senkoro
 
176 - 200 of 240 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>