Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 16 Makosa ya Kiamali katika Kutafsiri Vihisishi: Mifano ya Tafsiri kutoka Kinjeketile (1969) na Amezidi (1995) Abstract   PDF
Nahashon A. Nyangeri
 
Juz 17 Makosa ya Upatanishi wa Kisarufi katika Ujifunzaji Lugha ya Pili: Mfano wa Wanafunzi wa Kiswahili katika Shule za Upili Wilayani Muhanga, Nchini Rwanda Abstract   PDF
Ntawiyanga Sylvain
 
Juz 17 Makutano kati ya Dini ya Jadi na Dini za Kigeni: Mifano kutoka Riwaya Teule za Kiswahili Abstract   PDF
Lameck E. Mpalanzi
 
Juz 12 Maneno ya Heshima katika Kiswahili: Utendi wa Wazungumzaji Wazawa Kulingana na Rika na Jinsi zao Mjini Zanzibar Abstract   pdf
Hassan G Haji
 
Juz 1 Na 1 & 2 Maoni Juu ya Makala ya S.M.Sanka "Dhana za Umapokeo na Usasa katika Ushairi wa Kiswahili" Abstract   pdf
M. M. Mulokozi
 
Juz 1 Na 1 & 2 Maoni Kuhusu Makala ya F.E.M.K. Senkoro "Sanaa , Ubunifu na Jamii katika Nadharia na Fasihi" Abstract   pdf
J. S. Madumulla
 
Juz 1 Na 1 & 2 Mapitio ya Kitabu "Walenisi" Abstract   pdf
Mwenda Mbatiah
 
Juz 1 Na 1 & 2 Mapitio ya Kitabu: Misingi ya Hadithi Fupi Abstract   pdf
J. S. Madumulla
 
Juz 2 Mapitio ya Kitabu: Siku Njema Abstract   pdf
Mwenda Mtiah
 
Juz 13 Mapokezi ya Kisemantiki ya Nomino za Mkopo katika Kiswahili: Mifano kutoka Nomino zenye Asili ya Kiingereza na Kiarabu Abstract   pdf
Musa Mohamed Salim Shembilu
 
Juz 5 Marehemu Julius Kambarage Nyerere and Kiswahili Abstract   PDF
Karsten Legere
 
Juz 8 Masuala ya Msingi Katika Utayarishaji wa Majaribio kwa Wanafunzi Wanaojifunza Kiswahili Lugha ya Pili Abstract   PDF
Y. I. Rubanza
 
Juz 3 Matatizo ya Kutumia Kiingereza Kufundishia katika Shule za Sekondari na Vyuo vya Juu Tanzania Abstract   PDF
M. A.S. Qorro
 
Juz 12 Matatizo ya Tafsiri katika Matini za Kitalii Nchini Tanzania Abstract   pdf
Hadija Jilala
 
Juz 17 Matumizi ya Alama za Kifonetiki za Kimataifa katika Uwasilishaji wa Taarifa za Kimatamshi katika Kamusi ya Kiswahili Sanifu Toleo la 3 Abstract   PDF
Elither Kindole
 
Juz 7 Matumizi ya Takriri ya Kimsamiati katika Ushairi wa Kiswahili Abstract   PDF
E. Lyimo
 
Juz 13 Maudhui ya Kihalisia katika Riwaya ya Dhahania za Katama Mkengi: Mfano wa Walenisi na Nabea Abstract   pdf
Matthew Kwambai, Furaha Chai, Wenda Nabea
 
Juz 10 Mbinu Mbalimbali za Kutathmini Tafsiri Abstract   PDF
Pendo S. Malangwa
 
Juz 13 Mbinu na Mikakati ya Kutumia Fasihi ya Watoto kama Bibliotherapia Abstract   pdf
Pamela M.Y. Ngugi
 
Juz 3 Mbinu za Kikompyuta za Kuchopeka Taarifa za Kiisimu na Kuchopoa Data ya Lugha katika Kongoo-Matini Abstract   PDF
S. S. Sewangi
 
Juz 12 Mbinu za Utunzi wa Nyimbo Ndefu katika Ngoma ya Wigashe Abstract   pdf
Christopher B Budebah, Leonard H. Bakize
 
Juz 13 Mbinu za Utunzi wa Nyimbo za Uganga wa Pepo Zanzibar: Mifano Kutoka Jamii ya Watumbatu Abstract   pdf
Hassan Gora Haji
 
Juz 1 Na 1 & 2 Mbinu Zilixotumika katika Uandishi wa Riwaya ya Bwana Myombekere na Bibi Bugonoka na Ntulanalwo na Bulihwali Abstract   pdf
J. S. Madumulla
 
Juz 16 Mchango wa Mradi wa Vitabu vya Watoto katika Kuikuza na Kuiendeleza Fasihi ya Watoto Tanzania1 Abstract   Remote   PDF
Leonard H. Bakize
 
Juz 16 Mchango wa Mradi wa Vitabu vya Watoto katika Kuikuza na Kuiendeleza Fasihi ya Watoto Tanzania1 Abstract   PDF
Leonard H. Bakize
 
76 - 100 of 196 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>