Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 4 Kiswahili Nchini Kenya: Ukuaji au Ukiushi ? Abstract   PDF
C. Momanyi
 
Juz 3 Kiswahilli au Kiingereza ? Siasa na Lugha Muafaka ya Kufundishia Tanzania Abstract   PDF
B. F.Y.P. Masele
 
Juz 1 na 2 Korasi na Uhusiano wake na Sanaa za Maonyesho: Uchambuzi wa Kidayakronia Abstract   pdf
Aldin Kai Mutembei
 
Juz 13 Kufasiri, Kukalimani na Kurudufu Matini kwa Lugha Nyingine: Tulikotoka hadi Tulipo Sasa Abstract   pdf
Titus Mpemba
 
Juz 12 Kufungamana kwa Fasihi Simulizi na Riwaya ya Kiswahili ya Kimajaribio: Uchambuzi wa Visasili katika Bina-Adamu Abstract   pdf
Joviet Buiaya, Aswile Mkumbwa
 
Juz 8 Kulifumbua Fumbo la Duani Yao na Dunia Yetu Abstract   PDF
K. W. Waliaula
 
Juz 1 na 2 Kutabarukiu: Mbunda Msokile 1950-1995 Abstract   pdf
M. M. Mulokozi
 
Juz 1 na 2 Kwanini bado Kiingereza ni Lugha ya Kufundishia Elimu ya Juu Tanzania Abstract   pdf
Rugatiri D.K. Mekacha
 
Juz 10 Language Learning Strategies used by Students learning Kiswahili 1 as a Second Language (KSL) and the Implications in the Teaching of African Languages. Abstract
Rose Acen Upor
 
Juz 10 Language Learning Strategies used by Students learning Kiswahili1 as a Second Language (KSL) and the Implications the Teaching of African Languages Abstract   PDF
Rose Acen Upor
 
Juz 16 Language Policy and Third Language Learning: The Case of Swahili in Uganda Abstract   PDF
Innocent Masengo
 
Juz 14 Living the Stanzas of Bongo Fleva: Its Light and Dark Sides Abstract   pdf
Spemba E. Spemba
 
Juz 15 Lugha Ishara katika Dhifa za Jikoni (Kitchen Party) Nchini Tanzania Abstract   PDF
Doroth F. Mosha
 
Juz 4 Lugha kama Kitambulisho: Changamoto ya “Sheng” Nchini Kenya Abstract   PDF
G. K. King’ei
 
Juz 17 Lugha kama Mfumo wa Maana Matinishi: Mfano wa Uamilifu wa Kanuni Geuzaji katika Matini za Sajili ya Mchezo wa Kandanda Abstract   Untitled   PDF
Mark A. Odawo
 
Juz 1 na 2 Luha katika Vitabu vya Watoto Abstract   pdf
K. K. Kahigi
 
Juz 2 Maana na Matumizi ya Upambanyaji Taakiki ya Rose Mistika Abstract   pdf
Mwenda Mbatiah
 
Juz 8 Mabadiliko ya Maana ya Kitenzi KATA katika Lugha ya Kiswahili Abstract   PDF
M. J. Kibiki, P. S. Malangwa
 
Juz 19(1) Mafundisho ya Iktibasi katika Utenzi wa Mtu Ni Utu wa Ahmad Nassir Juma Bhalo (Ustadh Bhalo) Abstract   PDF
Abdulrahim Hussein Taib Ali
 
Juz 16 Makosa ya Kiamali katika Kutafsiri Vihisishi: Mifano ya Tafsiri kutoka Kinjeketile (1969) na Amezidi (1995) Abstract   Untitled   PDF
Nahashon A. Nyangeri
 
Juz 16 Makosa ya Kiamali katika Kutafsiri Vihisishi: Mifano ya Tafsiri kutoka Kinjeketile (1969) na Amezidi (1995) Abstract   PDF
Nahashon A. Nyangeri
 
Juz 17 Makosa ya Upatanishi wa Kisarufi katika Ujifunzaji Lugha ya Pili: Mfano wa Wanafunzi wa Kiswahili katika Shule za Upili Wilayani Muhanga, Nchini Rwanda Abstract   PDF
Ntawiyanga Sylvain
 
Juz 17 Makutano kati ya Dini ya Jadi na Dini za Kigeni: Mifano kutoka Riwaya Teule za Kiswahili Abstract   PDF
Lameck E. Mpalanzi
 
Juz 12 Maneno ya Heshima katika Kiswahili: Utendi wa Wazungumzaji Wazawa Kulingana na Rika na Jinsi zao Mjini Zanzibar Abstract   pdf
Hassan G Haji
 
Juz 1 na 2 Maoni Juu ya Makala ya S.M.Sanka "Dhana za Umapokeo na Usasa katika Ushairi wa Kiswahili" Abstract   pdf
M. M. Mulokozi
 
76 - 100 of 260 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>