Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 16 Mchango wa Mradi wa Vitabu vya Watoto katika Kuikuza na Kuiendeleza Fasihi ya Watoto Tanzania1 Abstract   Remote   PDF
Leonard H. Bakize
 
Juz 16 Mchango wa Mradi wa Vitabu vya Watoto katika Kuikuza na Kuiendeleza Fasihi ya Watoto Tanzania1 Abstract   PDF
Leonard H. Bakize
 
Juz 3 Mchango wa Mwalimu J.K.Nyerere katika Tafsiri na Maendeleo ya Lugha Abstract   PDF
H. J.M. Mwansoko
 
Juz 17 Mdhihiriko wa Kionjo cha Usangwini kwa Mhusika Willy Gamba katika Riwaya ya Njama Abstract   PDF
Athumani S. Ponera, Gervas A. Kasiga
 
Juz 21(2) Mdhihiriko wa U-Naijeria katika Video za Nyimbo za Muziki wa Kizazi Kipya nchini Tanzania Abstract   218-232
Gervas A Kasiga
 
Juz 11 Metafizikia ya Kuwapo katika Methali za Waswahili: Uhakiki wa Kiudenguzi Abstract   pdf
Issa Y. Mwamzandi
 
Juz 11 Metafizikia ya Kuwapo katika Methali za Waswahili: Uhakiki wa Kiudenguzi Abstract   pdf
Issa Y. Mwamzandi
 
Juz 16 Metaphors in Encoding Inalienability in Kiswahili Abstract   PDF
Josephine Dzahene-Quarshie
 
Juz 8 Methali kama Fomula ya Uwasilishaji wa Ushairi wa Kiswahili: Mfano wa Baadhi ya Mashairi ya Abdilatif Abdalla Abstract   PDF
J. N. Maitaria
 
Juz 15 Mgogoro’ wa Ushairi wa Kiswahili bado Upo?: Uchunguzi wa Nyimbo za Muziki wa Hip hop na Bongo fleva nchini Tanzania Abstract   PDF
Shani Omari
 
Juz 7 Misigano baina ya Maana ya Asili na Maana ya Sasa kwa Baadhi ya Nomino zenye Asili ya Kiarabu katika KKS (Tuki 2004) Abstract   PDF
Musa M.S. Shembilu
 
Juz 20(2) Misingi ya Matumizi ya Wakaa katika Usimulizi wa Riwaya za Kiswahili: Mifano kutoka Nagona na Mzingile Abstract   PDF
Athumani S. Ponera, Jasmine Kinga
 
Juz 18 Mitindo ya Lugha Inayomsawiri Mwanamke Kiongozi katika Tamthilia za Pango (2003) na Kigogo (2016) Abstract   PDF
Ogonda S. Sinzore, Deborah N. Amukowa, Beverlyne A. Ambuyo
 
Juz 17 Mitindo ya Lugha katika Tovuti za Serikali Nchini Tanzania na Athari zake katika Usambazaji wa Taarifa kwa Umma Abstract   Untitled   PDF
Rhoda P. Kidami
 
Juz 16 Moral Panic: Hidden Stories of Kangamoko Dancers in Dar es Salaam, Tanzania Abstract   PDF
Daines N. Sanga
 
Juz 6 Morphological and Semantic Aspects of the Lexicon in Luzinza: Preliminary Observations Abstract   PDF
Y. I. Rubanza
 
Juz 2 Msamiati wa Ushairi na Nafasi yake katika Kamusi ya Lugha Abstract   pdf
James S. Mdee
 
Juz 11 Msigano wa Majina ya ‘Walemavu’ katika Jamii ya Wazungumzaji Kiswahili: Mifano kutoka Tanzania Abstract   pdf
Elizabeth G Mahenge
 
Juz 8 Mtawanyika wa Nomino za Ki-Bena za Asili moja Kisemantiki katika Ngeli za Msingi wa Kimofolojia Abstract   PDF
F. J. Mwendamseke
 
Juz 4 Mtindo katika Riwaya ya Siku ya Watenzi Wote Abstract   PDF
Mussa Mohamed
 
Juz 21(1) Mtindo wa Uhalisiajabu katika Riwaya ya Kiswahili Abstract   PDF
Stella Faustine
 
Juz 16 Mustakabali wa Tungo za Ngonjera katika Fasihi ya Kiswahili Abstract   PDF
Esther J. Masele
 
Juz 5 Muundo na Matumizi ya Umiliki Siachanifu kwa Kiswahili Sanifu Abstract   PDF
Odile Racine Isa
 
Juz 9 Muundo wa Majina ya Mahali katika Kiswahili: Uchunguzi Kifani wa Majina ya Vituo vya Daladala Jijini Dar es Salaam Abstract   PDF
Adventina Buberwa
 
Juz 14 Muundo wa Mashairi katika Diwani ya Mnyampala (1965) na Nafasi yake katika Kuibua Maudhui Abstract   pdf
anna Nicholaus Kyamba
 
126 - 150 of 260 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>