Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 11 Nafasi ya Lugha na Vyombo vingine vya Kimawasiliano katika Vita Dhidi ya UKIMWI Nchini Kenya Abstract   pdf
Mosol Kandagor
 
Juz 2 Nafasi ya Nyimbo za Kiswahili za Taarab katika Jamii ya Kisiasa Abstract   pdf
Kitula King'ei
 
Juz 8 Nafasi ya Ubunifu katika Mchezo wa Watoto wa “Michongoano” Abstract   PDF
P. M. Ngugi
 
Juz 2 Nomino za Kiswahili: Misingi ya Uainishaji Abstract   pdf
Ruth M. Besha
 
Juz 6 Pitio la Kitabu (Irmtraud Herms) Abstract   PDF
Ruth Mfumbwa Besha
 
Juz 6 Revisiting the Adjective in Kiswahili Abstract   PDF
Kulikoyela Kahigi
 
Juz 10 Riwaya ya Kiswahili kama Tahakiki ya Jamii Baada-ukoloni Abstract   PDF
Mwenda Mbatiah
 
Juz 16 Riwaya ya Walenisi na Uhalisi Wake katika Nchi Zinazoendelea Abstract   PDF
Gerephace Mwangosi
 
Juz 15 Role of Indigenous Languages in the Development of County Governments in Kenya Abstract   PDF
Mosol Kandagor, Nabea Wendo, Salim Sawe
 
Juz 1 Na 1 & 2 Sanaa, Ubunifu na Jamii katika Nadharia ya Fasihi Abstract   pdf
F.E.M. K. Senkoro
 
Juz 1 Na 1 & 2 Shadda katika Kiswahili Abstract   pdf
H.J. M. Mwansoko
 
Juz 1 Na 1 & 2 Siasa, Tekinolojia na Ukuaji wa Fasihi ya Kiswahili Abstract   pdf
E. C. Kezilahabi
 
Juz 5 Sound Symbolism in Iraqw Literature Abstract   PDF
Maarten Mous, Safari Sanka
 
Juz 9 Tafsiri Sisisi na Athari zake katika Mawasiliano Abstract   PDF
Ontieri J. Omari
 
Juz 14 Tafsiri za Riwaya za Kigeni kwa Kiswahili nchini Tanzania Abstract   pdf
Flavia Aiello Traore
 
2020: Juz 18 TAHARIRI Abstract   PDF
Kioo cha Lugha
 
Juz 17 Taswira ya Ulemavu wa Akili kama Mtindo wa Uzinduzi wa Jamii: Usawiri wa Mzee Gae katika Riwaya ya Dunia Mti Mkavu ya S. A. Mohamed Abstract   PDF
Beth N. Mutugu
 
Juz 15 Taswira ya Utandawazi katika Riwaya Mpya ya Kiswahili: Mfano wa Riwaya ya Dunia Yao Abstract   PDF
Alex Umbima Kevogo
 
2020: Juz 18 Tathmini ya Dosari Zifanywazo na Jamii ya Wairaki katika Ujifunzaji wa Kiswahili Abstract   PDF
Sarah Vincent
 
Juz 16 Terminological Challenges and their Impact on the Translation of Specialized Texts: An Analysis of Pharmaceutical Translations from English into Kiswahili Abstract   PDF
Pendo S. Malangwa
 
2020: Juz 18 The Creation of the Third Space in Kehinde (1994) Through Chi Abstract   PDF
Mtumwa K. Sultan
 
Juz 6 The Implications of the Presence of South-Eastern Bantu Features in Kiswahili Abstract   PDF
H. M. Batibo
 
Juz 16 The Language Factor in the Attainment of Millennium Development Goals: The Case of Multilingual Sub-Saharan Africa Abstract   PDF
Bernard M. Toboso, Mosol Kandagor
 
Juz 14 The Spread of Kiswahili Lexis into the Interior Bantu: The Case of Names of New World Cereals and Tubers in Tanzanian Bantu Abstract   pdf
Amani Lusekelo
 
Juz 15 The Tonological Study on Giha Infinitive Verbs Abstract   PDF
Saul S. Bichwa, Luinasia E. Kombe
 
126 - 150 of 196 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>