Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 2 Nomino za Kiswahili: Misingi ya Uainishaji Abstract   pdf
Ruth M. Besha
 
Juz 19(1) nP Rising in Bantu Languages: Evidence from Augmented Nominals Abstract   PDF
Rodrick G. Ndomba, Amani Amani Chipalo
 
Juz 6 Pitio la Kitabu (Irmtraud Herms) Abstract   PDF
Ruth Mfumbwa Besha
 
Juz 19(1) Proverb Usage and the Silencing of Women’s Voices: An Exploration of Swahili and Arabic Proverbs Abstract   PDF
Henry M. Karakacha, Omboga Zaja, Rayya Timammy, Kineene Wamutiso
 
Juz 6 Revisiting the Adjective in Kiswahili Abstract   PDF
Kulikoyela Kahigi
 
Juz 10 Riwaya ya Kiswahili kama Tahakiki ya Jamii Baada-ukoloni Abstract   PDF
Mwenda Mbatiah
 
Juz 16 Riwaya ya Walenisi na Uhalisi Wake katika Nchi Zinazoendelea Abstract   PDF
Gerephace Mwangosi
 
Juz 15 Role of Indigenous Languages in the Development of County Governments in Kenya Abstract   PDF
Mosol Kandagor, Nabea Wendo, Salim Sawe
 
Juz 19(2) Ruwaza ya Utatu wa Sinonimu za Asili na za Mkopo katika Kiswahili Abstract   PDF
George J. Kitundu, Pendo S. Malangwa
 
Juz 20(2) Ruwaza za Ujalizaji wa Vitenzi vya Kiswahili Sanifu Abstract   PDF
Deograsia Ramadhan Mtego
 
Juz 1 na 2 Sanaa, Ubunifu na Jamii katika Nadharia ya Fasihi Abstract   pdf
F.E.M. K. Senkoro
 
Juz 19(1) Semantics of Kiswahili Adjectives Abstract   PDF
Devet Goodness
 
Juz 1 na 2 Shadda katika Kiswahili Abstract   pdf
H.J. M. Mwansoko
 
Juz 1 na 2 Siasa, Tekinolojia na Ukuaji wa Fasihi ya Kiswahili Abstract   pdf
E. C. Kezilahabi
 
Juz 5 Sound Symbolism in Iraqw Literature Abstract   PDF
Maarten Mous, Safari Sanka
 
Juz 19(2) Tafsiri kama Nyenzo ya Ufundishaji na Ujifunzaji wa Lugha ya Kigeni: Mfano wa Kiswahili Nchini Uganda Abstract   PDF
Sarah Ndanu M. Ngesu, George Yesse Mrikaria
 
Juz 9 Tafsiri Sisisi na Athari zake katika Mawasiliano Abstract   PDF
Ontieri J. Omari
 
Juz 14 Tafsiri za Riwaya za Kigeni kwa Kiswahili nchini Tanzania Abstract   pdf
Flavia Aiello Traore
 
Juz 18 TAHARIRI Abstract   PDF
Kioo cha Lugha
 
Juz 19(2) TAHARIRI Abstract   PDF
Kioo Cha Lugha
 
Juz 19(1) TAHARIRI Abstract   PDF
Kioo Cha Lugha
 
Juz 19(2) Tanzanian Popular Songs Ignoring Undesirable Modern Female Beauty Norms: Analyzing Dudu Baya’s Nakupenda Tu and Picco’s Kikongwe Abstract   PDF
Edwin Anderson Mwakibete
 
Juz 17 Taswira ya Ulemavu wa Akili kama Mtindo wa Uzinduzi wa Jamii: Usawiri wa Mzee Gae katika Riwaya ya Dunia Mti Mkavu ya S. A. Mohamed Abstract   PDF
Beth N. Mutugu
 
Juz 15 Taswira ya Utandawazi katika Riwaya Mpya ya Kiswahili: Mfano wa Riwaya ya Dunia Yao Abstract   PDF
Alex Umbima Kevogo
 
Juz 18 Tathmini ya Dosari Zifanywazo na Jamii ya Wairaki katika Ujifunzaji wa Kiswahili Abstract   PDF
Sarah Vincent
 
151 - 175 of 240 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>