Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 13 Tofauti Baina ya Vivumishi na Viambishi katika Lugha ya Kiswahili Abstract   pdf
Zabron T Philipo
 
Juz 14 Tofauti za Matumizi ya Lugha katika Miktadha mbalimbali ya Mazungumzo Abstract   pdf
Hamad Khamis Juma
 
Juz 1 Na 1 & 2 Uambajengo wa Viulizi katika Kiswahili Abstract   pdf
Z.S. M. Mochiwa
 
Juz 16 Uambatishaji wa Vishazi katika Lugha ya Kiswahili: Uchunguzi wa Madai ya De Vos na Riedel (2017) Abstract   PDF
Luinasia E. Kombe
 
Juz 11 Ubabedume katika Ushairi wa Kiswahili: Mfano wa Utenzi wa Fumo Liyongo Abstract   pdf
John M Kobia, Rose Mung’ahu
 
Juz 15 Ubadilishaji Msimbo kama Mbinu ya Ukwezaji wa Staha Bungeni Abstract   PDF
Johanes Sylivester Balige
 
2020: Juz 18 Uchambuzi wa Dhima ya Msimulizi katika Bunilizi ya Watoto ya Zindera (2008) Abstract   PDF
Elizabeth G. Mahenge
 
Juz 7 Uchambuzi wa Fani na Maudhui katika Semi zilizo kwenye Tiketi za Daladala: Mifano kutoka kwenye Daladala za Dar es Salaam Abstract   PDF
Elizabeth Mahenge
 
Juz 14 Uelekeo wa Maana za Kipolisemia katika Msamiati wa Kiswahili: Mifano kutoka Kamusi ya Kiswahili Sanifu Abstract   pdf
Faraja J Mwendamseke
 
2020: Juz 18 Uenezi wa Kiswahili baada ya Uhuru wa Afrika Mashariki kwa Mtazamo wa Nadharia ya Mifumo Changamano Abstract   Remote   PDF
Susan Chebet-Choge
 
Juz 9 Ufundishaji wa Fasihi ya Watoto katika Shule za Msingi Nchini Kenya Abstract   PDF
Pamela M. Y. Ngugi
 
Juz 10 Ufundishaji wa Kusoma na Kuandika Kiswahili: Uzoefu wa Idara ya Lugha na Taaluma za Kiafrika, Chuo Kikuu cha Sebha, Libya Abstract   PDF
Idriss Hassan Elmahdi
 
Juz 13 Uhakiki wa Fonimu na Miundo ya Silabi za Kiswahili Abstract   pdf
Benard Odoyo Okal
 
Juz 5 Uhalisiamazingaombwe katika Fasihi ya Kiswahili: Istilahi Mpya, Mtindo Mkongwe. Abstract   PDF
F. E.M.K. Senkoro
 
Juz 12 Uhifadhi na Upanuzi wa Wigo wa Matumizi wa Lugha ya Kiswahili nchini Tanzania Abstract   pdf
Anna M Kisha
 
Juz 15 Uimarishaji wa Ujinsuke katika Fasihi ya Kiswahili: Mifano kutoka katika Hadithi Teule za Kiswahili za Watoto Abstract   PDF
Ernesta S. Mosha
 
Juz 1 Na 1 & 2 Uingizaji wa Maneno ya Kigeni katika Kiswahili Abstract   pdf
R. M. Besha
 
Juz 5 Ujanibishaji wa Office 2003 na Windows XP kwa Kiswahili Sanifu Abstract   PDF
Kulikoyela K. Kahigi
 
Juz 17 Ujenzi wa Maana katika Sitiari na Tashibiha za Kiswahili Abstract   PDF
George J. Kitundu, Pendo S. Malangwa
 
Juz 14 Ujitokezaji wa Viambishi Njeo na Athari zake Kifonolojia katika Lugha za Kibantu: Mifano kutoka Lugha ya Shimalila Abstract   pdf
Pendo Mwashota
 
Juz 3 Ulinganishi wa Muundo wa Vitomeo katika Kamusi Mbili za Kiswahili-Kiingereza Abstract   PDF
E. K.F. Chiduo
 
Juz 11 Unyambulishaji na Dhana ya Uelekezi katika Lugha ya Kikuria Abstract   pdf
Mary Z Charwi
 
Juz 7 Unyambulishi wa Nomino na Vitenzi katika Kikahe Abstract   PDF
Kulikoyela Kahigi
 
Juz 8 Upekee wa Nomino Mahususi: Uchanguzi Kifani wa Majina ya Mahali ya Kihaya Abstract   PDF
A. Buberwa
 
Juz 16 Upinduzi wa Kimahali katika Lugha ya Kiswahili Abstract   PDF
Fabiola Hassan
 
151 - 175 of 196 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>