Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 11 Unyambulishaji na Dhana ya Uelekezi katika Lugha ya Kikuria Abstract   pdf
Mary Z Charwi
 
Juz 7 Unyambulishi wa Nomino na Vitenzi katika Kikahe Abstract   PDF
Kulikoyela Kahigi
 
Juz 20(2) Uolezi katika Kujenga Utambulisho wa Wahusika katika Riwaya za Nagona na Mzingile za Euphrase Kezilahabi Abstract   PDF
Leonard Flavian Ilomo
 
Juz 8 Upekee wa Nomino Mahususi: Uchanguzi Kifani wa Majina ya Mahali ya Kihaya Abstract   PDF
A. Buberwa
 
Juz 16 Upinduzi wa Kimahali katika Lugha ya Kiswahili Abstract   PDF
Fabiola Hassan
 
Juz 19(1) Upitiaji Upya wa Michakato ya Kifonolojia na Kanuni zake katika Kiswahili Sanifu Abstract   PDF
Michael A. Mashauri
 
Juz 19(2) Upokeaji na Ukubalifu wa Vitamkwa vya Kiarabu na Kiingereza katika Fonolojia ya Kiswahili Abstract   PDF
David Majariwa
 
Juz 19(1) Usawiri Kijinsia wa Dhamira katika Misemo ya kwenye Vyombo vya Usafiri nchini Tanzania na Dhima zake kwa Jamii Abstract   PDF
Shani Omari Mchepange
 
Juz 9 Usawiri wa Mwanamke katika Nyimbo za Kizazi Kipya Abstract   PDF
Steven Elisamia Mrikaria
 
Juz 21(2) Usawiri wa Nduni za Shujaa katika Kisakale cha Munyigumba wa Jamii ya Wahehe Abstract   249-266
Aneth W. Kasebele
 
Juz 16 Usawiri wa Wahusika wa Kike katika Riwaya Teule za Zainabu Burhani Abstract   PDF
Rose Mavisi
 
Juz 7 Ushikamani wa Takriri katika Tamathiliya Teule za Kiswahili Abstract   PDF
Mussa Mohamed
 
Juz 18 Ushujaa katika Motifu ya Safari ya Msako na Utamaduni na Falsafa ya Kiafrika Abstract   PDF
Felix K. Sosoo
 
Juz 18 Usilimishaji wa Vielelezo katika Fasihi ya Watoto: Mfano kutoka Wasifu wa Mwana Kupona (2008) na Alisi Ndani ya Nchi ya Ajabu (2015) Abstract   PDF
Stephen M. Mwendwa, Pamela M.Y. Ngugi, Catherine Ndungo
 
Juz 12 Usimulizi katika Utenzi wa Swifa ya Nguvumali Abstract   pdf
Rosemary N Burundi, Mwenda Makuthuria, Enock S Matundura
 
Juz 8 Utafiti wa Kiswahili kama Nyenzo ya Ufundishaji katika Vyuo Vikuu na Udhibiti Hadhi ya Kiswahili Nchini Kenya Abstract   PDF
M. Mukuthuria
 
Juz 3 Utandawazi na Dhima ya Kiswahili kama Lugha ya Afrika Mashariki Abstract   PDF
P. Mtesigwa
 
Juz 16 UTARATIBU WA KUTATHMINI MAKALA Abstract   PDF
Shani Omari, Rhoda P. Kidami
 
Juz 21(1) Utata wa Maudhui ya Kisarufi katika Vitabu vya Kiada vya Kiswahili Kidato cha Kwanza na cha Tatu Nchini Tanzania Abstract   PDF
Alcheraus R Mushumbwa
 
Juz 19(2) Utoaji Majina ya Mifugo katika Gᴉrᴉmi: Uchunguzi wa Gᴉirwana Abstract   PDF
Rehema Stephano
 
Juz 1 na 2 Uundaji wa Istilahi za Kisiasa Tanzania Abstract   pdf
H.J. M. Mwansoko
 
Juz 1 na 2 Uundaji wa Msamiati Mpya katika Kiswahili: Zoezi lenye Njia Mbalimbali Abstract   pdf
J. G. Kiango
 
Juz 7 Uyumbaji wa Uundaji wa Akronimu katika Lugha ya Kiswahili Abstract   PDF
Y. I. Rubanza
 
Juz 4 Vidokezo vya Mofolojia ya Kitenzi katika Luzinza Abstract   PDF
Y. I. Rubanza
 
Juz 8 Vielezi vya Mahali katika Kiswahili na Kimashami Abstract   PDF
B. P. Lema
 
226 - 250 of 260 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>