Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 12 Uhifadhi na Upanuzi wa Wigo wa Matumizi wa Lugha ya Kiswahili nchini Tanzania Abstract   pdf
Anna M Kisha
 
Juz 19(2) Uhusiano Baina ya Silika na Utendaji wa Wahusika Wakuu wa Fasihi ya Watoto Abstract   PDF
Saumu Kabanda Mkomwa
 
Juz 15 Uimarishaji wa Ujinsuke katika Fasihi ya Kiswahili: Mifano kutoka katika Hadithi Teule za Kiswahili za Watoto Abstract   PDF
Ernesta S. Mosha
 
Juz 1 na 2 Uingizaji wa Maneno ya Kigeni katika Kiswahili Abstract   pdf
R. M. Besha
 
Juz 5 Ujanibishaji wa Office 2003 na Windows XP kwa Kiswahili Sanifu Abstract   PDF
Kulikoyela K. Kahigi
 
Juz 17 Ujenzi wa Maana katika Sitiari na Tashibiha za Kiswahili Abstract   PDF
George J. Kitundu, Pendo S. Malangwa
 
Juz 14 Ujitokezaji wa Viambishi Njeo na Athari zake Kifonolojia katika Lugha za Kibantu: Mifano kutoka Lugha ya Shimalila Abstract   pdf
Pendo Mwashota
 
Juz 3 Ulinganishi wa Muundo wa Vitomeo katika Kamusi Mbili za Kiswahili-Kiingereza Abstract   PDF
E. K.F. Chiduo
 
Juz 11 Unyambulishaji na Dhana ya Uelekezi katika Lugha ya Kikuria Abstract   pdf
Mary Z Charwi
 
Juz 7 Unyambulishi wa Nomino na Vitenzi katika Kikahe Abstract   PDF
Kulikoyela Kahigi
 
Juz 20(2) Uolezi katika Kujenga Utambulisho wa Wahusika katika Riwaya za Nagona na Mzingile za Euphrase Kezilahabi Abstract   PDF
Leonard Flavian Ilomo
 
Juz 8 Upekee wa Nomino Mahususi: Uchanguzi Kifani wa Majina ya Mahali ya Kihaya Abstract   PDF
A. Buberwa
 
Juz 16 Upinduzi wa Kimahali katika Lugha ya Kiswahili Abstract   PDF
Fabiola Hassan
 
Juz 19(1) Upitiaji Upya wa Michakato ya Kifonolojia na Kanuni zake katika Kiswahili Sanifu Abstract   PDF
Michael A. Mashauri
 
Juz 19(2) Upokeaji na Ukubalifu wa Vitamkwa vya Kiarabu na Kiingereza katika Fonolojia ya Kiswahili Abstract   PDF
David Majariwa
 
Juz 19(1) Usawiri Kijinsia wa Dhamira katika Misemo ya kwenye Vyombo vya Usafiri nchini Tanzania na Dhima zake kwa Jamii Abstract   PDF
Shani Omari Mchepange
 
Juz 9 Usawiri wa Mwanamke katika Nyimbo za Kizazi Kipya Abstract   PDF
Steven Elisamia Mrikaria
 
Juz 16 Usawiri wa Wahusika wa Kike katika Riwaya Teule za Zainabu Burhani Abstract   PDF
Rose Mavisi
 
Juz 7 Ushikamani wa Takriri katika Tamathiliya Teule za Kiswahili Abstract   PDF
Mussa Mohamed
 
Juz 18 Ushujaa katika Motifu ya Safari ya Msako na Utamaduni na Falsafa ya Kiafrika Abstract   PDF
Felix K. Sosoo
 
Juz 18 Usilimishaji wa Vielelezo katika Fasihi ya Watoto: Mfano kutoka Wasifu wa Mwana Kupona (2008) na Alisi Ndani ya Nchi ya Ajabu (2015) Abstract   PDF
Stephen M. Mwendwa, Pamela M.Y. Ngugi, Catherine Ndungo
 
Juz 12 Usimulizi katika Utenzi wa Swifa ya Nguvumali Abstract   pdf
Rosemary N Burundi, Mwenda Makuthuria, Enock S Matundura
 
Juz 8 Utafiti wa Kiswahili kama Nyenzo ya Ufundishaji katika Vyuo Vikuu na Udhibiti Hadhi ya Kiswahili Nchini Kenya Abstract   PDF
M. Mukuthuria
 
Juz 3 Utandawazi na Dhima ya Kiswahili kama Lugha ya Afrika Mashariki Abstract   PDF
P. Mtesigwa
 
Juz 16 UTARATIBU WA KUTATHMINI MAKALA Abstract   PDF
Shani Omari, Rhoda P. Kidami
 
201 - 225 of 240 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>