Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 11 Ubabedume katika Ushairi wa Kiswahili: Mfano wa Utenzi wa Fumo Liyongo Abstract   pdf
John M Kobia, Rose Mung’ahu
 
Juz 15 Ubadilishaji Msimbo kama Mbinu ya Ukwezaji wa Staha Bungeni Abstract   PDF
Johanes Sylivester Balige
 
Juz 20(1) Ubainikaji wa Aina za Ukatili wa Watoto katika Fasihi ya Kiswahili ya Watoto: Mifano kutoka Riwaya Teule Abstract   PDF
Enock N. Nyariki, Pamela Ngugi
 
Juz 21(1) Ubainishaji wa Mitindo katika Methali za Wamasaaba nchini Uganda Abstract   PDF
Wanyenya Willy
 
Juz 18 Uchambuzi wa Dhima ya Msimulizi katika Bunilizi ya Watoto ya Zindera (2008) Abstract   PDF
Elizabeth G. Mahenge
 
Juz 7 Uchambuzi wa Fani na Maudhui katika Semi zilizo kwenye Tiketi za Daladala: Mifano kutoka kwenye Daladala za Dar es Salaam Abstract   PDF
Elizabeth Mahenge
 
Juz 14 Uelekeo wa Maana za Kipolisemia katika Msamiati wa Kiswahili: Mifano kutoka Kamusi ya Kiswahili Sanifu Abstract   pdf
Faraja J Mwendamseke
 
Juz 18 Uenezi wa Kiswahili baada ya Uhuru wa Afrika Mashariki kwa Mtazamo wa Nadharia ya Mifumo Changamano Abstract   Remote   PDF
Susan Chebet-Choge
 
Juz 19(2) Ufaafu wa Matumizi ya Nadharia ya Utabia katika Mbinu za Kufundishia Lugha ya Kigeni Abstract   PDF
Saul Bichwa, Faraja Mwendamseke
 
Juz 19(2) Ufasihi wa Matambiko: Uchunguzi wa Matambiko ya Wapangwa Abstract   PDF
Winne Stephen Mtega
 
Juz 9 Ufundishaji wa Fasihi ya Watoto katika Shule za Msingi Nchini Kenya Abstract   PDF
Pamela M. Y. Ngugi
 
Juz 10 Ufundishaji wa Kusoma na Kuandika Kiswahili: Uzoefu wa Idara ya Lugha na Taaluma za Kiafrika, Chuo Kikuu cha Sebha, Libya Abstract   PDF
Idriss Hassan Elmahdi
 
Juz 13 Uhakiki wa Fonimu na Miundo ya Silabi za Kiswahili Abstract   pdf
Benard Odoyo Okal
 
Juz 19(2) Uhakiki wa Nadharia ya Fomula ya Kisimulizi katika Tamthilia ya Jogoo Kijijini Abstract   PDF
Sophie Okwena
 
Juz 5 Uhalisiamazingaombwe katika Fasihi ya Kiswahili: Istilahi Mpya, Mtindo Mkongwe. Abstract   PDF
F. E.M.K. Senkoro
 
Juz 21(2) Uhawilishwaji wa Wakaa wa Kihehe na Athari zake katika Ujifunzaji wa Kiswahili Sanifu kama Lugha ya Pili Abstract   278-297
Ngenzi Ngenzi
 
Juz 12 Uhifadhi na Upanuzi wa Wigo wa Matumizi wa Lugha ya Kiswahili nchini Tanzania Abstract   pdf
Anna M Kisha
 
Juz 19(2) Uhusiano Baina ya Silika na Utendaji wa Wahusika Wakuu wa Fasihi ya Watoto Abstract   PDF
Saumu Kabanda Mkomwa
 
Juz 15 Uimarishaji wa Ujinsuke katika Fasihi ya Kiswahili: Mifano kutoka katika Hadithi Teule za Kiswahili za Watoto Abstract   PDF
Ernesta S. Mosha
 
Juz 1 na 2 Uingizaji wa Maneno ya Kigeni katika Kiswahili Abstract   pdf
R. M. Besha
 
Juz 5 Ujanibishaji wa Office 2003 na Windows XP kwa Kiswahili Sanifu Abstract   PDF
Kulikoyela K. Kahigi
 
Juz 17 Ujenzi wa Maana katika Sitiari na Tashibiha za Kiswahili Abstract   PDF
George J. Kitundu, Pendo S. Malangwa
 
Juz 14 Ujitokezaji wa Viambishi Njeo na Athari zake Kifonolojia katika Lugha za Kibantu: Mifano kutoka Lugha ya Shimalila Abstract   pdf
Pendo Mwashota
 
Juz 21(1) Ukarabati wa Mfuatano wa Irabu kama Sababu ya Muunganiko wa Maneno katika Gᴉrᴉmi Abstract   PDF
Rehema Stephano
 
Juz 3 Ulinganishi wa Muundo wa Vitomeo katika Kamusi Mbili za Kiswahili-Kiingereza Abstract   PDF
E. K.F. Chiduo
 
201 - 225 of 260 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>