Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 5 Marehemu Julius Kambarage Nyerere and Kiswahili Abstract   PDF
Karsten Legere
 
Juz 8 Masuala ya Msingi Katika Utayarishaji wa Majaribio kwa Wanafunzi Wanaojifunza Kiswahili Lugha ya Pili Abstract   PDF
Y. I. Rubanza
 
Juz 3 Matatizo ya Kutumia Kiingereza Kufundishia katika Shule za Sekondari na Vyuo vya Juu Tanzania Abstract   PDF
M. A.S. Qorro
 
Juz 12 Matatizo ya Tafsiri katika Matini za Kitalii Nchini Tanzania Abstract   pdf
Hadija Jilala
 
Juz 17 Matumizi ya Alama za Kifonetiki za Kimataifa katika Uwasilishaji wa Taarifa za Kimatamshi katika Kamusi ya Kiswahili Sanifu Toleo la 3 Abstract   PDF
Elither Kindole
 
Juz 20(1) Matumizi ya Kanuni za Utambuzi wa Mofimu za Nida (1949) katika Utambuzi wa Mofimu za Lugha ya Kiswahili Abstract   PDF
Elishafati J. Ndumiwe, Tasiana Jasson
 
Juz 20(1) Matumizi ya Methali za Kiswahili kwa Jamii: Mifano kutoka Nchini Kenya Abstract   PDF
Joseph Nyehita Maitaria
 
Juz 20(1) Matumizi ya Sitiari katika Kazi za Fasihi: Mifano kutoka Nyimbo za Kivunjo Abstract   PDF
Ernesta S. Mosha
 
Juz 7 Matumizi ya Takriri ya Kimsamiati katika Ushairi wa Kiswahili Abstract   PDF
E. Lyimo
 
Juz 13 Maudhui ya Kihalisia katika Riwaya ya Dhahania za Katama Mkengi: Mfano wa Walenisi na Nabea Abstract   pdf
Matthew Kwambai, Furaha Chai, Wenda Nabea
 
Juz 20(1) Mawanda ya Taaluma za Ukalimani na Tafsiri na Haja ya Kuboresha Ufundishaji Wake Abstract   PDF
Titus Mpemba
 
Juz 10 Mbinu Mbalimbali za Kutathmini Tafsiri Abstract   PDF
Pendo S. Malangwa
 
Juz 13 Mbinu na Mikakati ya Kutumia Fasihi ya Watoto kama Bibliotherapia Abstract   pdf
Pamela M.Y. Ngugi
 
Juz 3 Mbinu za Kikompyuta za Kuchopeka Taarifa za Kiisimu na Kuchopoa Data ya Lugha katika Kongoo-Matini Abstract   PDF
S. S. Sewangi
 
Juz 12 Mbinu za Utunzi wa Nyimbo Ndefu katika Ngoma ya Wigashe Abstract   pdf
Christopher B Budebah, Leonard H. Bakize
 
Juz 13 Mbinu za Utunzi wa Nyimbo za Uganga wa Pepo Zanzibar: Mifano Kutoka Jamii ya Watumbatu Abstract   pdf
Hassan Gora Haji
 
Juz 1 na 2 Mbinu Zilixotumika katika Uandishi wa Riwaya ya Bwana Myombekere na Bibi Bugonoka na Ntulanalwo na Bulihwali Abstract   pdf
J. S. Madumulla
 
Juz 20(1) Mchango wa Mathias Mnyampala katika Maendeleo ya Ushairi wa Kiswahili Abstract   PDF
Anna N Kyamba
 
Juz 16 Mchango wa Mradi wa Vitabu vya Watoto katika Kuikuza na Kuiendeleza Fasihi ya Watoto Tanzania1 Abstract   Remote   PDF
Leonard H. Bakize
 
Juz 16 Mchango wa Mradi wa Vitabu vya Watoto katika Kuikuza na Kuiendeleza Fasihi ya Watoto Tanzania1 Abstract   PDF
Leonard H. Bakize
 
Juz 3 Mchango wa Mwalimu J.K.Nyerere katika Tafsiri na Maendeleo ya Lugha Abstract   PDF
H. J.M. Mwansoko
 
Juz 17 Mdhihiriko wa Kionjo cha Usangwini kwa Mhusika Willy Gamba katika Riwaya ya Njama Abstract   PDF
Athumani S. Ponera, Gervas A. Kasiga
 
Juz 11 Metafizikia ya Kuwapo katika Methali za Waswahili: Uhakiki wa Kiudenguzi Abstract   pdf
Issa Y. Mwamzandi
 
Juz 11 Metafizikia ya Kuwapo katika Methali za Waswahili: Uhakiki wa Kiudenguzi Abstract   pdf
Issa Y. Mwamzandi
 
Juz 16 Metaphors in Encoding Inalienability in Kiswahili Abstract   PDF
Josephine Dzahene-Quarshie
 
101 - 125 of 240 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>