Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 18 A Comparison of the Cultural Policies on Language Development in Tanzania and Uganda: A Reflection on the Teaching of Kiswahili in Uganda Abstract   Remote   PDF
Caesar Jjingo
 
Juz 12 Affinity between Poetry and Philosophy: Investigation of Muzale's Nakuomba Abstract   pdf
Method Samwel
 
Juz 12 Asili na Chimbuko la Wazungumzaji wa Kimakunduchi: Hoja za Kihistoria Abstract   pdf
Musa M Hans
 
Juz 5 Athari ya Washairi Wakongwe juu ya Washairi wa Kisasa: Mfano wa Muyaka Bin Haji na Ahmad Nassir Abstract   PDF
G. K. King’ei
 
Juz 19(2) Athari za Irabundefu kwenye Maana na Uainishaji wa Maneno yenye Jozi Pambanuzi Finyu katika Lugha ya Kiswahili: Mifano kutoka Kamusi ya Kiswahili Sanifu (TUKI, 2013) Abstract   PDF
Elishafati J. Ndumiwe
 
Juz 19(1) Athari za Kiimbo kwenye Maana za Kialami Pragmatiki ‘mh’ katika Mazungumzo ya Kiswahili Abstract   PDF
Magreth J. Kibiki
 
Juz 21(1) Athari za Mabadiliko ya Maana katika Lugha ya Kiswahili: Mifano kutoka Matini za Kidini Abstract   PDF
Lydiah S Mwenje, Stanley A Kevogo
 
Juz 18 Athari za Mkengeuko wa Ujumi wa Kiafrika katika Hadithi Fupi Andishi za Kiswahili Abstract   PDF
Aginiwe Nelson Sanga
 
Juz 21(1) Athari za Unyambulishaji katika Uelekezi wa Vitenzi vya Lugha ya Kimasai Abstract   PDF
Anna Lomayani, Perida Mgecha
 
Juz 11 ‘Iktibasi’ katika Tenzi za Mwanakupona na Al-Inkishafi Abstract   pdf
Beja S Karisa, Abdulrahman Mwinyifaki
 
Juz 10 “Bongo Fleva Inapotosha Jamii ”: ni Dai Jipya katika Maendeleo ya Fasihi ya Kiswahili Abstract   PDF
Method Samwel
 
Juz 6 Baadhi ya Vipengele vya Uambatizi wa Vitenzi katika Kishambala Abstract   PDF
Rhoda Peterson
 
Juz 3 Baadhi ya Vipingamizi vya Kiutawala vya Kutumia Kiswahili Kufundishia Sekondari na Vyuo Abstract   PDF
M. M. Mulokozi
 
Juz 3 BAKITA na Lugha ya Kufundishia Abstract   PDF
Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA
 
Juz 7 BALENZI Abstract   PDF
E. Kezilahabi
 
Juz 6 Bilingualism and Speech Behaviour in Shambaa Communities of the Tanga Region, Tanzania Abstract   Untitled
Kirsten Kuelker
 
Juz 12 Book Review: Mabepari wa Bongo (2007) Abstract   pdf
Esther J Masele
 
Juz 9 Challenges of Language Technology of Kiswahili Abstract   PDF
Arvi Hurskainen
 
Juz 20(1) Changamoto katika Matumizi ya Majina ya Lugha za Kigeni nchini Tanzania: Mtazamo wa Nadharia ya Ubeberu wa Kiisimu Abstract   PDF
Adventina Buberwa
 
Juz 11 Changamoto Zinazowakabili Walimu katika Ufundishaji wa Kiswahili katika Shule za Upili Nchini Kenya Abstract   pdf
L. Akaka
 
Juz 1 na 2 Darajia za Uimara na Mabadiliko ya Vizuio vya Kibantu -mama Abstract   pdf
K. K. Kahigi
 
Juz 14 Dhana ya Lafudhi katika Isimu: Mifano kutoka Lugha ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kibantu Abstract   pdf
Michael A. Mashauri
 
Juz 1 na 2 Dhana ya "Mofimu Dunishi" na "Mofimu Kuzaji" katika Kiswahili Abstract   pdf
Y. I. Rubanza
 
Juz 10 Dhana ya Uambikaji katika Kiswahili Abstract   PDF
Arnold Gawasike
 
Juz 1 na 2 Dhana za Umapokeo na Usasa katika Ushairi wa Kiswahili Abstract   pdf
S. M. Sanka
 
1 - 25 of 260 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>