Kiswahili

Kiswahili is a multi-disciplinary Journal advancing Swahili language, linguistics and literature. It is the peer-reviewed journal of the Institute of Kiswahili Studies, University of Dar es Salaam. Its main aim is to gather and disseminate under a single cover a wide variety of research and discussions concerning Kiswahili language, linguistics and literature.


******************

Kiswahili ni Jarida linalojadili na kuendeleza masuala yanayohusiana na lugha, isimu na fasihi ya Kiswahili. Jarida hili linachapishwa na Taasisi ya Taaluma za Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Jarida la Kiswahili linachapisha makala zinazopitiwa na wasomaji-fiche. Lengo kuu la Jarida ni kukusanya na kusambaza tafiti mbalimbali na mijadala kuhusu lugha, isimu na fasihi ya Kiswahili.