Contacts

Postcode

Taasisi ya Taaluma za Kiswahili

Chuo Kikuu cha Dar es Salaam

S.L.P. 35110

Dar es Salaam

Baruapepe

kiswahili1930@udsm.ac.tz

kiswahili.udsm@gmail.com