Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 80,No1 A Morphological Classification of Kiswahili Abstract   PDF
Susan C. Choge
 
Vol 48, No 1-2 A NOTE ON APPARENT PROBLEM IN THE DESCRIPTION OF COPULA CONSTRUCTIONS IN KISWAHILI Abstract   PDF
E. Wesana-Chomi, Prof E. Dammann
 
Vol 61, No 1 A REJIINDER TO ALICE NYAMBURA MWIHAKI'S ARTICLE, "PHONETICS AND THE STYLISTIC APPRECIATION OF A POETIC TEXT: FOCUS ON THE RHYTHM OF KISWAHILI VERSE Abstract   PDF
F. E.M.K. Senkoro
 
JUZ 60 A SHORT ACCOUNT ON BANTU LEXIOGRAPHY Abstract
John G. Kiango
 
Vol. 86, No. 1 A Systematic Description of Imbrication in Nyakyusa Abstract
Nichodamus Robinson
 
Vol 54, No 1-2 Adopted or Adapted to? Neo Swahili Literature in Tanzania Abstract   pdf
M. L. M. Balisidya(Matteru)
 
Vol. 85, No. 1 Aina za Uongozi wa Kisiasa katika Riwaya za Kiswahili: Uchambuzi Linganishi wa Kusadikika na Rais Anampenda Mke Wangu Abstract
Daniel Kotey, Felix Kwame Sosoo
 
Vol 83 Al-Inkishafi: Wahusika wa Uhalisiajabu katika Kuendeleza Maudhui ya Dini ya Kiislamu Abstract
Ali Hamisi Chembea
 
Vol 52, No 1-2 ASPECTS OF KISWAHILI STRESS Abstract   PDF
Anthony J. Vitale
 
Vol. 85, No. 1 Athari ya Muktadha katika Utunzi wa Kazi za Mathias Mnyampala Abstract
Anna N. Kyamba
 
Vol 76, No 1 ATHARI ZA UHAMISHAJI WA SARUFI YA KILUO KWENYE UPATANISHO WA SARUFI YA KISWAHILI Abstract   pdf
Oduor Carolyne, Inyani K Simala, Kobia M John
 
Vol 82 ‘Ukiushi Juu ya Ukiushi’-Mchomozo wa Kifonolojia katika Mashairi ya E. Kezilahabi: Mifano kutoka Diwani ya Dhifa Abstract
E. Dzomba, A. K. Mutembei
 
Vol 79, No 1 ‘Unapoteza wakati wako bure! Hakuna atakayekuamini’: Usawiri wa Ubakaji katika Riwaya Teule za Kiswahili Abstract
Ernesta S. Mosha
 
Vol 79, No 1 ‘Unapoteza wakati wako bure! Hakuna atakayekuamini’: Usawiri wa Ubakaji katika Riwaya Teule za Kiswahili Abstract
Ernesta S. Mosha
 
Vol 79, No 1 ‘Unapoteza wakati wako bure! Hakuna atakayekuamini’: Usawiri wa Ubakaji katika Riwaya Teule za Kiswahili Abstract   PDF
Ernesta S. Mosha
 
Vol. 85, No. 1 “Wahenga walisema dalili ya mvua...” Uchunguzi wa Dhima za Viashiria vya Utendaji wa Methali katika Nyimbo za Dansi Abstract
Angelus Mnenuka
 
Vol 77, No 1 CHALLENGES OF TRANSLATING CULTURAL EXPRESSIONS IN TEACHING KISWAHILI TO FOREIGNERS Abstract   pdf
Pendo Salu Malangwa
 
Vol 79, No 1 Changamoto za Istilahi katika Uandishi wa Tasinifu za Uzamili wa Kiswahili Tanzania Abstract   pdf
Arnold B.G Msigwa
 
Vol 76, No 1 CHANGAMOTO ZINAZOIKABILI FASIHI YA WATOTO NCHINI TANZANIA Abstract   pdf
L H Bakize
 
Vol 81 Clause Chaining and Word Order in the Kiswahili Clause Abstract
Basilio Gichobi Mungania, Helga Schröder
 
Vol 80,No1 Code-Switching and Code-Mixing Errors among Swahili-English Bilinguals in Tanzania Abstract   PDF
Ponsiano Kanijo
 
JUZ 60 CONTEMPTUS MUNDI AND CARPE DIEM MOTIFS IN KESILAHABI'S WORKS Abstract
Kyallo Wadi Wamitila
 
Vol 61, No 1 COPING WITH PHOTOTACTICALLY INADMISSIBLE TARGET LANGUAGE SEQUENCES: THE CASE OF KISWAHILI LEARNERS Abstract   PDF
Paul M. Mussau
 
Vol 79, No 1 Defamiliarizing Marriage in a Patriarchal Socio-Cultural Context: An Analysis of the Novels of Euphrase Kezilahabi and Said Ahmed Mohamed Abstract   pdf
Miriam Kenyani Osore
 
Vol 81 Dhana ya Utendaji na Usambaaji wa Nyimbo kwa Wakati: Mifano kutoka Nyimbo za Kiswahili Abstract
Steven Elisamia Mrikaria
 
1 - 25 of 203 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>