Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 75, No 1 MISINGI YA UKALIMANI NA TAFSIRI KWA SHULE ZA SEKONDARI, VYUO NA NDAKI (KURASA 281) Abstract   pdf
F. S. Wanjala
 
Vol 82 Mkabala wa Kimawasiliano katika Ufundishaji wa Lugha ya Pili: Mifano kutoka Ufundishaji wa Kiswahili kwa Wageni Tanzani Abstract
Kijakazi Omar Makame
 
Juz 84, No 2 Modelling Contemporary Perspectives on Materials Development for Kiswahili Pedagogies in Uganda’s Lower Secondary Schools Abstract
Caesar Jjingo, Leonard Bakize
 
Vol 82 Mofolojia katika Uingizaji wa Vinyambuo Vitenzi kwenye Kamusi: Mifano kutoka Kamusi ya Kiswahili Sanifu Toleo la Tatu (2013) Abstract
Fatuma Abdallah
 
Vol 79, No 1 Morphonological Description of Relative Morphemes in Kiswahili Language Abstract   pdf
Michael A. Mashauri
 
Vol 52, No 1-2 MSWADA NA 234 Abstract   PDF
P. Ridhiwani
 
Juz 84, No 1 Mtazamo Linganishi wa Muundo na Maudhui ya Tenzi Mbili za Kale na Ushairi wa Muyaka Abstract
Jessee Murithi
 
Juz 84, No 2 Mvutano katika Ngeli za Nomino za Kiswahili: Uchunguzi wa Kimofosintaksia Abstract
Rehema Stephano
 
Vol 82 Mwelekeo Mseto: Utekelezwaji wake kwenye Vitabu vya Kiada na katika Ufundishwaji wa Kiswahili Sekondari; Kaunti ya Machakos, Kenya Abstract
Ombito Elizabeth Khalili
 
Vol 75, No 1 MWINGILIANO WA LUGHA YA MAZUNGUMZO NA MAANDISHI KATIKA UANDISHI WA KITAALUMA WA INSHA ZA WANAFUNZI Abstract   pdf   pdf
R. Peterson
 
Vol 78, No 1 Nafasi ya Fasihi katika Kusawiri Suala la Dini Abstract   pdf
Alfred Malugu
 
Vol 79, No 1 Nafasi ya Fasihi katika Kusawiri suala la Dini Abstract   pdf
Alfred Malugu
 
Vol 75, No 1 NAFASI YA TAFSIRI KATIKA TAALUMA ZA ONOMASTIKI: UHAKIKI WA MBINU ZAKE KATIKA TAFSIRI YA TOPONOMASTIKI Abstract   pdf
Benard Odoyo Okal
 
Juz 84, No 1 Nathari Butu: Utanzu Mpya wa Fasihi? Abstract
Ahmad Kipacha
 
Vol 82 Neologisms Translated from English into Kiswahili and the Effects Created by the Attitude of the Speakers Abstract
Pendo Salu Malangwa
 
Vol 77, No 1 NUMBER SYMBOLISM (NOS.1, 4, 7 AND 1,000) IN SWAHILI POETRY: THE CASE OF UTENZI WA FATUMAH Abstract   pdf
Kineene wa Mutiso
 
JUZ 60 ON THE DIALOGIC NATURE OF PERFORMANCE Abstract
Kimani Njogu
 
Vol 61, No 1 PHONETICS AND THE STYLISTIC APPRECIATION OF A POETIC TEXT: FOCUS ON THE RHYTHM OF KISWAHILI VERSE Abstract   PDF
Alice Nyambura Mwaihaki
 
Vol 52, No 1-2 POLITICS IN A POETIC GARB: THE LITERARY FORTUNES OF MATHIAS MNYAMPALA Abstract   PDF
C. L. Ndulute
 
Vol 82 PUBLIC POLICY CHALLENGES IN TANZANIA AS PORTRAYED IN SWAHILI WRITTEN LITERATURE1* Abstract
Angelus Mnenuka
 
Vol 76, No 1 RIWAYA YA KISWAHILI KATIKA UFUNDISHAJI WA HISTORIA Abstract   pdf
Wallace Mlaga
 
Vol 77, No 1 RUWAZA ZA KIMOFOLOJIA ZA MAJINA YA MAHALI YA KIHAYA: MTAZAMO WA MOFOLOJIA LEKSIKA Abstract   PDF
Adventina Buberwa
 
Vol 76, No 1 RUWAZA ZA SHUJAA NA UIBUAJI WA DHAMIRA: MIFANO KUTOKA UTENDI WA GILGAMESH Abstract   pdf
Sosoo Felix Kwame
 
Vol 54, No 1-2 RUWAZA ZA SHUJAA NA UIBUAJI WA DHAMIRA: MIFANO KUTOKA UTENDI WA GILGAMESH Abstract
Sosoo Felix Kwame
 
Vol 78, No 1 Ruwazo ya Simulizi za Watumwa katika Riwaya ya 'Uhuru wa Watumwa' Abstract   pdf
Grace Henry
 
76 - 100 of 168 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>