Mulika Journal

MULIKA ni jarida la taaluma ya Lugha na Fasihii ya Kiswahili. Jukumu lake kuu ni kukusanya na kusambaza maarifa yanayohusu Lugha na Fasihi ya Kiswahili yaliyokitwa katika utafiti mpevu. MULIKA limeendelea kuwa daraja katti ya watumiaji wa Kiswahili popote walipo, na wataalamu wa Kiswahili katika Sekondari na Vyuo vya Elimu ya Juu Afrika ya Mashariki.


Kamati ya Uhariri

Dkt. Ernesto Mosha                                -             Mkurugenzi, Taasisi ya Taaluma za Kiswahili

Prof. Mugyabuso Mulokozi                     -              Mhariri Mkuu

Dkt. Mussa Hans                                    -              Mhariri Msaidizi

Dkt. Lutz Diegner                                   -              Chuo Kikuu cha Humboldt, Ujerumani

Dkt. Athumani Ponera                            -              Chuo Kikuu cha Dodoma, Tanzania

Dkt. Miriam Kenyani Osore                     -              Chuo Kikuu cha Kenyatta, Kenya


   

 

Washauri wa wahariri


Prof. Cyprean Niyomugabo                    -             Chuo Kikuu cha Rwanda, Rwanda

Prof. Sangai Mohochi                            -             Chuo Kikuu cha Rongo, Kenya

Dkt. Abel Mreta                                    -             Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania

Dkt. Joseph Nyehita Maitaria                  -              Chuo Kikuu cha Karatina, Kenya

Dkt. Selemani Sewangi                         -              Barasa la Kiswahili la Taifa, Tanzania

Prof. Ipara Odeo                                    -              Chuo Kikuu cha Kibabii, Kenya

Dkt. Wael Nabil Ibrahim                          -               Chuo Kikuu cha Al Azhar, Misri

 

 

 

MAELEKEZO KWA WAANDISHI WA MAKALA

 

MULIKA ni jarida la taaluma ya Lugha na Fasihii ya Kiswahili. Jukumu lake kuu ni kukusanya na kusambaza maarifa yanayohusu Lugha na Fasihi ya Kiswahili yaliyokitwa katika utafiti mpevu. MULIKA limeendelea kuwa daraja katti ya watumiaji wa Kiswahili popote walipo, na wataalamu wa Kiswahili katika Sekondari ba Vyuo vya Elimu ya Juu Afrika ya Mashariki.

 

Jarida huchapishwa mara moja kwa mwaka.

 

Jarida linapokea Makala yaliyoandikwa kwa Kiswahili TU. Makala yapigwe chapa kwenye karatasi za A4, mistari ikitengwa kwa kipimo cha nafasi mbili. Upande mmoja tu wa karatasi utumiwe.

 

Mwandishi awasilishe kwa Mhariri, nakala tatu za muswada wake, pamoja na nakal tepe iliyowekwa katika mfumo wa kikompyuta katika muundo wa Microsoft WORD.

 

Ukurasa wa kwanza wa Makala uoneshe jina la Makala, jina kamili la mwandishi (au waandishi) wa Makala (Ikiwa ni pamoja na wwadhifa wake) na anuani yake.

 

Ukurasa wa pili uoneshe jina la Makala na ufupisho wa Makala (Ikisiri) kwa maneno yasiyozidi 300. Jina la mwandishi lisiandikwe.

 

Unapotaja marejeleo kwenye matini taja jina l mwisho la mwandishi, likifuatiwa katika mabano na tarehe ya chapisho lake na kurasa zilizorejelewa, k.m. Yahya (1983:139). Kwenye orodha ya marejeleo au bibliografia majina ya marejelewa yapangwe kialfabeti.

 

Tanbihi ziwekwe namba na zitumike pale tu inapobidi. Maelezo ya tanbihi yatolewe kwenye ukurasa wa pekee mwisho wa Makala, yaani ya kuorodhesha marejeleo.

 

Makala yatatathiminiwa na walau wasomaji wawili, bila ya wao kujua mwandishi ni nani. Waandishi waepuke kuweka utambulisho wowote katika Makala zao ilo  wanaosoma Makala hayo na kuyatathmini wafanye kazi yao kwa uyakinifu. Waandishi ambao Makala yao yatakubaliwa kuchapishwa watapatiwa  NAKALA MOJA YA Jarida lenye Makala yao pamoja na malopoo kumi ya Makala yao.

 

Makala yapelekwe kwa:

Mhariri

MULIKA

Taasisi ya Taaruma za Kiswahili

Chuo Kikuu cha Dar es Salaam