Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 21 Sintaksia ya Kitenzi "Piganwa" Abstract   PDF
A. M. Khamisi, J. G. Kiango
 
Vol 26 Stadi za Kutumia Kamusi: Haja ya Kufundisha Matumizi ya Kamusi Shuleni Abstract   PDF
James S. Mdee
 
Vol 23 Subira Abstract   pdf
Y. Ulenge
 
Vol 32 Tafsiri katika Fasihi ya Watoto: Mbinu na Mikakati Abstract   pdf
Pamela M.Y Ngugi
 
Vol 31 Tafsiri katika Fasihi ya Watoto: Mbinu na Mikakati Abstract   PDF
Pamela M. Y. Ngugi
 
Vol 32 Tafsiri za Fasihi ya Kiswahili na Mchakato wa Utandawazi Abstract   pdf
Clara Momanyi
 
Vol 31 Tafsiri za Fasihi ya Kiswahili na Mchakato wa Utandawazi Abstract   PDF
Clara Mamonyi
 
Vol 26 Tahakiki Abstract   PDF
Issa G. Shivji
 
Vol 25 Tamathali za Semi za Kiswahili Abstract   PDF
Muhammed Seif Khatibu
 
Juz 19 Tanzu za Fani za Fasihi Simulizi Abstract   PDF
M. L. Balisidya (Matteru)
 
Juz 21 Tanzu za Fasihi Simulizi Abstract   PDF
M. M. Mulokozi
 
Vol 33 Tashtiti na Wanatashtiti: Maana, Umuhimu na Vipengele vyake katika Fasihi Abstract   PDF
Nancy K. Ayodi, Stephen K. Beja, James O. Ogola
 
Juz 21 Tasnifu: Ufundi (wa) Magari, Mfano wa Ukuzaji wa Istilahi za Kiswahili Mwandishi: Ridder H. Samson (1988) Abstract   PDF
Seleman S. Sewangi
 
2020: Juz 39 Taswira na Mabadiliko ya Kiujumi katika Vitendawili vya Kiswahili Abstract   PDF
Zuhura A. Badru
 
Toleo Maalum 2017 Taswira za Hali na Maana katika Nyimbo za Kizazi Kipya: Kundi la Offside Trick Abstract   PDF
Anne Mwari
 
2020: Juz 39 Taswira za Wanyama katika Mashairi ya Kezilahabi Abstract   PDF
Wael Nabil Ibrahim Othman
 
Juz. 40(1) 2021 Tathimini ya Matumizi ya Lugha ya Kiingereza katika Kuendesha Mashauri Mahakamani Nchini Tanzania Abstract   PDF
Mwinyikombo Ally Mwinyikombo
 
NA. 42(2) 2023 Tathmini ya Anthropomofiki katika Riwaya ya Shamba la Wanyama Abstract   217-237
Waithiru Kago Antony, Sheila Wandera-Simwa, Onyango Ogola James
 
Juz 36 TATHMINI YA MAANA KATIKA MANENO AMBATANI YA KISWAHILI Abstract   PDF
Katikiro G. Katikiro
 
Vol 26 Tathmini ya Nadharia za Uundaji wa Istilahi za Kiswahili Abstract   PDF
A. G. Were-Mwaro
 
Na.42(1) Tathmini ya Nyimbo za Muziki wa Kizazi Kipya Karne ya 21 Nchini Tanzania: Tija na Madhara yake Abstract   PDF
Gervas A Kasiga
 
2020: Juz 39 Tathmini ya Uwasilishaji na Upokezi wa Somo la Imla katika Shule za Upili nchini Kenya Abstract   PDF
Lonah Kurema, Miriam Osore, Leonard Chacha Mwita
 
Juz. 40(1) 2021 Thamani ya Ujumi wa Kiafrika katika Hadithi Fupi Simulizi za Kiswahili Abstract   PDF
Aginiwe Nelson Sanga
 
Juz 17 Tofauti za Msingi kati ya Tungo Nomino na Tungo Vitenzi katika Kiswahili Abstract   PDF
Y. P. Msanjila
 
Juz 19 Tone la Mwisho Abstract   PDF
Saifu D. Kiango
 
176 - 200 of 294 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>