Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 22 Ufundishaji wa Sarufi katika Shule za Sekondari Abstract   PDF
F. L. Mbunda
 
Juz 9,10 & 11 Ufundishaji wa Vitendawili katika Shule za Sekondari Abstract   PDF
L. N. Honero
 
Juz 37 Ufutuhi katika Jamii za Watanzania: Mjadala kuhusu Sura za Utokeaji na Dhima zake Abstract   PDF
A. S. Ponera
 
Juz 36 UHAKIKI LINGANISHI WA TAARIFA MUHIMU KUHUSU VIDAHIZO KATIKA KAMUSI YA KARNE YA 21 NA KAMUSI YA KISWAHILI SANIFU Abstract   PDF   Untitled
Benard Odoyo Okal
 
Vol 28 Uhakiki wa Mtafaruku wa Istilahi za Kiisimu na Nafasi ya Usanifishaji katika Maendeleo ya Kiswahili Abstract   PDF
Mwenda Mukuthuria
 
Vol 28 Uhakiki wa Mtindo na Maudhui katika Baadhi ya Tamtilia za Penina Mlama Abstract   PDF
Miriam B. Mwita
 
Juz 20 Uhakiki wa Nakala ya "Dhana za Mofu, Mofimu na Alomofu" Abstract   PDF
R. Mgullu
 
Juz 38 Uhusiano wa Propaganda na Fasihi: Fasili, Maendeleo, na Mdhihiriko Wake Abstract   PDF
Wallace Mlaga
 
Vol 34 Uhusika wa Mwanamke katika Nyimbo za Kizazi Kipya Tanzania Abstract   pdf
Steven E. Mrikaria
 
Vol 27 Uingizaji wa Vinyambuo-Nomino katika Kamusi za Kiswahili Abstract   PDF
John G. Kiango
 
Juz 38 Ujitokezaji wa Maudhui ya Utunzaji wa Mazingira katika Hadithi Teule za Watoto: Mifano kutoka Fasihi ya Kiswahili Abstract   PDF
Joviet Bulaya, Pauline Mhango
 
Juz 38 Ujitokezaji wa Ruwaza ya Shujaa katika Ngano za Kiewe kutoka Ghana na Riwaya za Shaaban Robert kutoka Tanzania Abstract   PDF
Felix Kwame Sosoo
 
Juz 24 Ujumbe wa Msanii Abstract   PDF
A. Korogoto
 
Juz 37 Ukiukwaji wa Nadharia Tumizi ya Uakifishaji katika Kazi za Kitaaluma za Wanafunzi wa Shule za Msingi Tanzania Abstract   PDF
Rehema Stephano
 
Vol 23 Ukubalifu wa Istilahi kwa Walengwa: Mfano wa Istilahi za Ufundi wa Matrekta/Magari Abstract   pdf
S. S. Sewangi
 
Juz 41(1) 2022 Ukubalifu wa Tafsiri za Kitamaduni: Mfano wa Tafsiri ya Filamu ya Yesu kutoka Kiingereza kwenda Kinyaturu Abstract   PDF
Rehema Stephano
 
Juz 17 Ukusanyaji wa data ya Lesikografia na Matatizo yake: Mifano kutoka Kiswahili Abstract   PDF
J. S. Mdee
 
Juz 41(2)2022 Ukuzaji wa Stadi ya Tafakuri Bunifu kupitia Ufundishaji wa Fasihi: Mfano wa Shule Teule Nchini Rwanda Abstract   PDF
Emmanuel Niyirora, Wallace Kapele Mlaga
 
Vol 27 Ulinganifu wa Viingizi katika Kamusi za Kiswahili Abstract   PDF
G. Mrikaria
 
Juz. 40(1) 2021 Ulinganishi wa Mfumo wa Ngeli za Nomino katika “Lugha” za Kibantu za Mara Kaskazini Abstract   PDF
Alphonce B. Morango
 
Juz. 40(1) 2021 Ulinganishi wa Ngeli za Nomino za Kipemba na Kingazija Abstract   PDF
Sauda Uba Juma
 
Vol 26 Umatimishaji wa Historia na Historia ya Umatinishaji Kaptula la Marx (E.Kezihabi) Abstract   PDF
Kyallo Wadi Wamitila
 
Juz. 40(2) 2021 Umuhimu na Changamoto za TEHAMA katika Ufundishaji na Ujifunzaji wa Lugha ya Kiswahili kwa Wageni Abstract   PDF
Sarah Vicent, Arnold B. G. Msigwa
 
Juz 37 U-Nigeria: Athari zake katika Filamu za Kiswahili nchini Tanzania Abstract   PDF
G. A. Kasiga
 
Juz 21 unominishaji katika kamusi ya Kiswahili sanifu Abstract   PDF
Abdu Mtajukwa Khamisi
 
226 - 250 of 294 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>