Browse Title Index


 
Issue Title
 
Juz 19 Usanifu wa Lugha katika Uandishi wa Ebrahim Hussein Abstract   PDF
Geoffrey K. King’ei
 
Vol 23 Usawidi wa Vitomeo vya Kamusi Abstract   pdf
J. G. Kiango
 
Juz 35 USAWIRI WA MASUALA IBUKA KATIKA FASIHI YA WATOTO: MIFANO KUTOKA KENYA Abstract   pdf
Dkt. Pamela M.Y. N Ngugi
 
Vol 33 Ushairi wa Kiswahili na Uwasilishaji wa Harakati za Kukabiliana na Matatizo Yaliyopo katika Mataifa Huru ya Afrika Abstract   PDF
Joseph Nyehita Maitaria, Richard Makhanu Wafula
 
Vol 23 Utafutaji, Uundaji na Utumiaji wa Istilahi katka tafsiri Abstract   pdf
C. M. T Bwenge
 
Juz 9,10 & 11 Utamaduni, Matumizi na Misingi ya Lugha ya Kiswahili Abstract   PDF
H. Akida
 
Vol 23 Utamaduni wa Mwafrika katika Riwaya ya Bwana Myombekere na Bibi Bugonoka Abstract   pdf
S. A. Mlacha
 
Vol 26 Utamaduni wa Usomaji Tanzania Abstract   PDF
Mugyabuso M. Mulokozi
 
Juz 37 UTARATIBU WA KUTATHMINI MAKALA Abstract   PDF
M. M. Mulokozi, Musa Hans
 
Vol 33 Utata wa Vigezo vya Kufasili Dhana ya Jamiilugha Abstract   PDF
Johari Hakimu
 
Juz 13 & 14 Utatanishi wa Maana katika Tungo za Kiswahili Abstract   PDF
K. K. Kondo
 
Juz 22 utenzi wa maneno ya kuingiza katika kamusi ya kiingereza - kiswahili Abstract   PDF
B. K.F. Chiduo
 
Juz 17 Utenzi wa Mwanakupona Abstract   PDF
Muhamed Seif Khatib
 
Juz 13 & 14 Utezi wa Ukombozi wa Zanzibar Abstract   PDF
Euphrase Kezilahabi
 
Vol 28 Utumizi wa Kongoo katika Kubainisha Virai Vitenzi vya Kiswahili vyenye Hadhi ya Kikamusi Abstract   PDF
Seleman S. Sewangi
 
Juz 22 utunzi wa riwaya ya historia Abstract   PDF
M. M. Mulokozi
 
Vol 33 Uzinduzi1 wa Lugha za Kiafrika Kinadharia: Mfano wa Lugha ya Kiswahili nchini Kenya Abstract   PDF
Mwenda Mukuthuria
 
Vol 31 Uzingativu wa Vipengele vya Kimundo kama Inavyoakisiwa katika Tafsiri za Awali katika Kiswahili na Lugha za Kibantu Abstract   PDF
Pendo S. Malangwa
 
Vol 32 Uzingativu wa Vipengele vya Kimuundo kama Inavyoakisiwa katika Tafsiri za Awali katika Kiswahili na Lugha za Kibantu Abstract   pdf
Pendo S Malangwa
 
Juz 9,10 & 11 Viambishi na Uhusiano Abstract   PDF
A. M. Khamisi
 
Vol 33 Vitangishi na Utata katika Tungo za Kiswahili: Uchambuzi wa Kinadharia Abstract   PDF
Joash J. Gambarage
 
Juz 22 vitendawili - fani ya fasihi simulizi Abstract   PDF
Muhammed S. Khatibu
 
Juz 17 Vitendawili katika Jamii: Maana, Maudhui na Matumizi yake Abstract   PDF
F. E. M.K. Senkoro
 
Juz 37 WAANDISHI WA MAKALA Abstract   PDF
M. M. Mulokozi, Musa Hans
 
Juz 17 Wahusika katika Riwaya za Kiswahili Tanzania (1970 - 1982) Abstract   PDF
S. A.K Mlacha
 
201 - 225 of 229 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>