Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 31 Tunga za Kinahau Zinazotoa Taarifa ya Mpira wa Miguu katika Magazeti ya Kiswahili Abstract   PDF
Sabra Ahamed
 
Juz 19 Tungo Rejeshi katika Kiswahili Abstract   PDF
R. D.K. Mekacha
 
Vol 32 Tungo za Kinahau Zinazotoa Taarifa ya Mpira wa Miguu katika Magazeti ya Kiswahili Abstract   pdf
Sabra Ahmed
 
Juz 37 Tungo za Mrisho Mpoto: Sitiari ya Mwenendo wa Siasa na Utawala Nchini Abstract   PDF
Manyuka Majuto Kapaya
 
Juz 38 Uafrikanishaji katika Riwaya ya Kiswahili Abstract   PDF
Stella Faustine
 
Vol 32 Uainishaji wa Ushairi wa Kiswahili kwa Kutumia Kigezo cha Methali Abstract   pdf
Joseph Nyehita Maitaria
 
Vol 31 Uainishaji wa Ushairi wa Kiswahili kwa Kutumia Kigezo cha Methali Abstract   PDF
Joseph Nyehita Maitaria
 
Juz 35 Uamilifu wa Mkazo katika Kiswahili Sanifu Abstract   pdf
Faraja J. Mwendamseke
 
Juz 22 uanishaji wa kimofolojia wa ngeri za nomino za kiswahili Abstract   PDF
R. Mgullu
 
Toleo Maalum 2017 Ubeberu wa Kiisimu na Mustakabali wa Lugha za Kiafrika: Mapitio ya Sera ya Lugha Tanzania Abstract   PDF
Gervas A. Kawonga
 
Juz 21 Uchambuzi wa Mashairi Abstract   PDF
M. M. Mulokozi
 
Juz 35 Uchambuzi wa Toni kwa Mkabala wa Kiinitoni na Tonijuu Msingi: Uchunguzi wa Lugha ya ki-Meetto -Makuwa cha Tanzania Abstract   pdf
Joseph Hokororo Ismail
 
2020: Juz 39 Uchanganuzi wa Miundo ya Aristotle katika Tamthilia ya Kinjeketile Abstract   PDF
Richard Wafula, Pamela Ngugi, Sophie Okwena
 
Na.42(1) Uchanganuzi wa Tungo zenye Upinduzi wa Kimahali katika Lugha ya Kiswahili: Sifa za Muundo wa Taarifa na Sababu za Upinduzi wa Kimahali katika Mawasiliano Abstract   PDF
Fabiola Hassan
 
NA. 42(2) 2023 Uchimuzi wa Epistemolojia ya Wabantu kuhusu Ontolojia ya Mtu katika Riwaya za Shaaban Robert Abstract   197-216
Athumani S. Ponera
 
Juz. 40(1) 2021 Uchunguzi wa Umajumui na Umahususi wa Nduni za Shujaa wa Kiafrika katika Kisakale cha “Mukwavinyika” Abstract   PDF
Aneth Kasebele, Method Samwel, Ramadhani T. Kadallah
 
Juz 41(2)2022 Udhibiti wa Fasihi Afrika Mashariki na Athari zake kwa Waandishi na Utunzi Abstract   PDF
Enock Matundura, Allan Mugambi
 
NA. 42(2) 2023 Udondoshaji wa Vipashio katika Vichwa vya Magazeti ya Kiswahili Abstract   238-251
Ezekiel Emanuel Saidi, Luinasia Elikunda Kombe
 
Juz 38 Ufanisi wa Tafsiri za Viwandani Nchini Tanzania: Uchunguzi wa Vifungashio vya Dawa za Binadamu Abstract   PDF
Rehema Stephano, Fidel Dassan Gwajekera
 
NA. 42(2) 2023 Ufundishaji na Ujifunzaji wa Somo la Kiswahili Unaozingatia Stadi ya Tafakuri Tunduizi: Mifano kutoka Shule Teule za Sekondari Wilayani Nyagatare Abstract   164-183
Laurien Tuyishimire, Wallace Kapele Mlaga
 
Juz 19 Ufundishaji wa Fasihi Simulizi katika Sekondari Abstract   PDF
M. L. Balisidya (Matteru)
 
Juz 19 Ufundishaji wa Fasihi Simulizi katika Sekondari Abstract   PDF
M. L. Balisidya (Matteru)
 
Vol 26 Ufundishaji wa Kiswahili Sekondari: Utekelezaji wa Muhtasari wake Abstract   PDF
Fulgence L. Mbunda
 
Juz 13 & 14 Ufundishaji wa Kusoma katika Shule za Sekondari na Vyuo Abstract   PDF
F. L. Mbunda
 
Juz 24 Ufundishaji wa Sarufi katika Shule za Sekondari Abstract   PDF
F. L. Mbunda
 
201 - 225 of 294 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>